minh co em laptop chay bình thường mang di cai win thi hong ô cứng ??? không hiểu sao ? ma trước khi trua cai win thi may ko bi sao cả ai giup minh vói:yy24: