Giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
Tên giáo trình: (Danh cho người nước ngoài)
- Tiếng Việt Thực Hành Q.1
- Tiếng Việt cơ sở Q.1
- Tiếng Việt cơ sở Q.2
- Tiếng Việt nâng cao Q.1
- Tiếng Việt nâng cao Q.2
Tác giả: Nguyễn Việt Hương
Nhà Xuất bản: Đại học Hà Nội
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Mobile: 01269209272 – Ms Băng