Hai bộ sổ tay lập trình tổng hợpEbook “Số tay lập trình 1.0”

Đây là 2 ebook lập trình tổng hợp hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay. Trong sách là các bài viết từ nhiều nguồn trên mạng chủ yếu là kinh nghiệm của các cá nhân khi lập trình. Các bạn sẽ nâng cao được khả năng của mình nếu học tập qua các bài viết trong 2 ebook này.


Ebook “Số tay lập trình 2.0”

Download

Mã:
mediafire.com/?y78a80c27l6v1t3