Album hòa tấu đàn bầu hay: Tiếng Bầu Tiếng Trúc

http://www.nhaccuatui.com/l/JxTSImTV6hS9

Danh sách các ca khúc trong album

1. Liên Khúc Ba Miền - Phong Lan
2. Ngồi Tựa Hiên Loan - Hòa Tấu
3. Lới Lơ - V.A
4. Rừng Sang Xuân - Hòa Tấu
5. Lời Ru Quê Hương - Hòa Tấu
6. Tiếng Trống Hội Xuân - Hòa Tấu
7. Tìm Nụ Tầm Xuân - Hòa Tấu
8. Tiếng Hát Giữa Rừng Pác Pó - Hòa Tấu
9. Dòng Suối H’Riêng - Hòa Tấu
10. Mùa Hoa ChưPrông - Hòa Tấu