ứng tiền viettel, cách ứng tiền viettel, Cach ung tien mang viettel, cách ứng tiền của viettel, ung tien mang viettel, ứng tiền của viettel, dich vu ung tien cua viettel

Đôi khi điện thoại bạn hết tiền mà cần nhắn tin hoặc điện thoại gấp cho ai đó thì có thể sử dụng dịch vụ ứng trước tiền này để có thể sử dụng luôn. Và sau đó số tiền này sẽ bị trừ đi khi bạn nạp tiền vào.


Hướng dẫn ứng tiền viettel:
- Bước 1: Khách hàng bấm trực tiếp từ màn hình chính: *911#
- Bước 2: Khách hàng nhấn phím OK hoặc nhấn phím gọi.

Tên dịch vụ: Ứng tiền
- Số tiền được vay một lần: 5.000 đồng

Điều kiện sử dụng dịch vụ ứng tiền viettel:
- Thuê bao trả trước còn thời hạn sử dụng (chưa bị khoá 1 chiều); tài khoản nằm trong
khoảng từ 0 đến 300 đồng;
- Là thuê bao trả trước đã hoạt động ít nhất 3 tháng;
- Chỉ được ứng tối đa 1 lần với mỗi lần nạp thẻ, nếu sau khi nạp thẻ, chưa trừ hết số tiền đã ứng thì không được sử dụng tiếp dịch vụ.