đây là bản mở rộng mà minh cai hk dc nó bat y/c ban gốc