Tại vì mình sare cho anh em killmark đẹp! nhưng ko dc chấp nhận!