Và đây là links:
upfile.mobi/164384 - Theme Luxury by Buymoney

upfile.mobi/155223 - Avkon2 by Buymoney (dùng controller để thay đổi mif nhé)