Hướng dẫn cách kết hôn đó trên facebook, thêm mối quan hệ kết hôn, hôn nhân trên facebook, kết hôn với ai đo facebook

Chắc hẳn nhiều người biết cách thêm thông tin kết hôn với 1 ai đó trên facebook rồi. Tuy nhiên một số người mới sử dụng facebook thì có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây.

B1: Chọn Cập nhật thông tin như hình dưới ở trên cover của các bạn.
Hướng dẫn cách kết hôn trên facebook

B2: Thêm một mối quan hệ
Hướng dẫn cách kết hôn trên facebook


Tại mối quan hệ các bạn chọn đã kết hôn và sau đó đánh tên người bạn muốn kết hôn với và đợi sự đồng ý của người đó
Hướng dẫn cách kết hôn trên facebook