Những bài hát nhạc không lời Trung Quốc hay trong phim Kiếm hiệp

http://www.nhaccuatui.com/l/E3kiky8BcuHX

Danh sách các ca khúc trong album nhạc kiếm hiệp

1. Tây Thiên Thủ Kinh Lộ Dao Dao (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
2. Vũ Dạ Quyết Biệt (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
3. Tân Hôn Biệt (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
4. Tôn Văn Chi Di Ngôn (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
5. Vĩnh Viễn Đích Ái Lệ Hoa Chi Tử (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
6. Vũ Kính Huyền Ca (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
7. Cô Độc (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
8. Vọng Phu Nữ (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
9. Thương Thệ (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
10. Thương (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
11. Tiên Phàm Chi Ái (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
12. Tử Hà Thương Yên(Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
13. Ái Tình (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
14. Tầm Phu (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
15. Phụ Chi Tử (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
16. Mộng Đoạn Kiếm Tà (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
17. Tương Lương Huyết Mạc (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
18. Lục Dực Vũ Nhân (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
19. Đợi (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
20. Đoạn Tình Thương (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
21. Phu Thời Đích Tương Hội (Nhạc Tình Huống TVB - V.A
22. Nhạn Môn Quan (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
23. Tâm Liên Bi Khúc (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
24. A Châu Chi Tử 2 (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
25. Vĩnh Hằng Ký Ức (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
26. Mê Mang (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
27. Bi Thích (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
28. Ai Thương (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
29. Tố Khổ (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
30. Đa Nhĩ Cổn Chi Tử (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
31. Thí Tẩm (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
32. Xạ Điêu Phối Nhạc (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A
33. Nhất Sinh Hữu Ý Nghĩa (Nhạc Tình Huống TVB) - V.A