Download gói ngôn ngữ tiếng Việt cho windows 8 - Việt hóa win 8 dễ dàng, tải ngôn ngữ tiếng Việt cho win 8

Download gói ngôn ngữ tiếng Việt cho windows 8 - Việt hóa win 8 dễ dàng


Trước tiên các bạn vào đây và download gói ngôn ngữ tiếng Việt về cho win 8. Lưu ý phải chọn đóng phiên bản win 64 bit hoặc 32 bit. Bình thường thì nhiều người cái gói win 8 32 bit.

download
microsoft.com/vi-vn/download/details.aspx?id=35403Gói Giao diện Ngôn ngữ (LIP) của Windows cung cấp phiên bản được dịch một phần của các lĩnh vực được sử dụng rộng rãi nhất trong Windows. Sau khi cài đặt LIP, văn bản trong các thuật sĩ, hộp thoại, menu và các chủ điểm Trợ giúp và Hỗ trợ sẽ được hiển thị theo ngôn ngữ của bản LIP. Văn bản chưa được dịch sẽ hiển thị bằng ngôn ngữ cơ sở của Windoandws 8. Ví dụ, nếu bạn mua phiên bản Windows 8 tiếng Tây Ban Nha và cài LIP tiếng Catalan thì một số văn bản vẫn hiển thị bằng tiếng Tây Ban Nha. Bạn có thể cài đặt nhiều hơn một bản LIP trên một ngôn ngữ cơ sở. Windows LIP có thể được cài đặt trên tất cả các bản Windows 8.

Để bắt đầu cài đặt ngay, xin bấm Chạy.
Để lưu bản tải xuống vào máy tính của bạn để cài đặt sau, xin bấm Lưu

Sau khi Cài đặt Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 8

Để hoàn thành cài đặt Gói Giao diện Ngôn ngữ (LIP) và làm cho ngôn ngữ này là ngôn ngữ hiển thị của bạn:

1. Để làm cho ngôn ngữ này là ngôn ngữ hiển thị của bạn, chuyển nó lên đầu danh sách ngôn ngữ của bạn – bấm hoặc gõ nhẹ ngôn ngữ rồi bấm hoặc gõ nhẹ Chuyển lên

2. Đăng xuất rồi đăng nhập lại Windows để thay đổi có hiệu lực

Để dỡ cài đặt một Gói Giao diện Ngôn ngữ (LIP), làm theo các bước sau:

1. Trên trang bắt đầu, gõ ngôn ngữ và đảm bảo phạm vi tìm kiếm được thiết lập là Thiết đặt

2. Trong panel Kết quả, bấm hoặc gõ nhẹ Ngôn ngữ

3. Trong ô Thay đổi tùy chọn ngôn ngữ của bạn, bấm hoặc gõ nhẹ Tùy chọn kế bên ngôn ngữ bạn muốn thay đổi – bạn cần đảm bảo gói ngôn ngữ bạn muốn gỡ bỏ hiện không được sử dụng – lưu ý rằng bạn không thể gỡ bỏ ngôn ngữ cài đặt gốc của Windows

4. Nếu có thể dỡ cài đặt gói ngôn ngữ thì một liên kết để dỡ cài đặt gói ngôn ngữ sẽ được hiển thị. Bấm hoặc gõ nhẹ Dỡ cài đặt gói ngôn ngữ

5. Làm theo hướng dẫn để dỡ cài đặt ngôn ngữ