Những bài hát hay về An Giang, tuyển tập những bài hát hay về An GiangDanh sách các ca khúc
1 An Giang Ơi - Đông Đào
2 An Giang Quê Em - Tuyết Thanh
3 An Giang Quê Tôi - Hoàng Oanh
4 Bài Ca An Giang - Tạ Minh Tâm
5 Châu Đốc Lý Nàng Ơi - Tường Nguyên
6 Giòng An Giang - Ánh Tuyết
7 Về An Giang - Tố Uyên