Những bài hát hay về An Giang, tuyển tập những bài hát hay về An Giang

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/LHxGyLHsdxASAkcTLvJyFHLn&autostart=false

Danh sách các ca khúc
1 An Giang Ơi - Đông Đào
2 An Giang Quê Em - Tuyết Thanh
3 An Giang Quê Tôi - Hoàng Oanh
4 Bài Ca An Giang - Tạ Minh Tâm
5 Châu Đốc Lý Nàng Ơi - Tường Nguyên
6 Giòng An Giang - Ánh Tuyết
7 Về An Giang - Tố Uyên