Có bác nào quan tâm đến phong thủy cho em hỏi tý chuyện.. Cai kính bát quái treo trước nha, có hàng chử Tàu, hàng chữ đó nghỉa là gì za? bac nào biết giải thích giùm e, lúc trưa ba e hỏi mà e hk biết trả lời, bác giúp e nha...