Những bài hát nhạc mừng ngày Quốc Khánh 2-9

http://www.nhaccuatui.com/l/vnQBgLIrn0d1

Danh sách các ca khúc trong album

1. Tiến Về Hà Nội - Ánh Tuyết, V.A
2. Mười Chín Tháng Tám - V.A
3. Đoàn Giải Phóng Quân - FM Band
4. Bắc Sơn - Ánh Tuyết, V.A
5. Tiến Quân Ca - Ánh Tuyết
6. Hà Nội Mùa Thu - Thu Minh
7. Cùng Nhau Đi Hồng Binh - V.A
8. Người Hà Nội - Trọng Tấn
9. Sông Lô - Quang Thọ
10. Du Kích Sông Thao - Lê Dung, Quang Thọ
11. Lô Giang - V.A
12. Lên Ngàn - Thu Hiền
13. Việt Nam Quê Hương Tôi - Nguyễn Phi Hùng