Bản cover "Xổ Số Thủ Đô" bằng Guitar độc đáo của - Hiếu Orion