Chào các bạn,

MÌnh đang cần lần trình con cpu trong điện thoại, bạn nào có tài liệu chỉ giúp với, tiếng việt đó nhé, tui dốt tiếng anh nhất đời.

Cảm ơn cá pro