thời đại nay chỉ cần có tiếng anh là ok,cv hay muốn đi du lịch cũng dễ nữa,nhưng học thì bản thân mình phải biết cố gắng học tốt hay không là bản thân mình quyết định hết