Anh chị em ơi giúp em với, em đang tự học lập trình web bằng jsp. Em không biết làm cách nào để kết nối dữ liệu và hiện lên web, cú pháp kết nối bên application em đã làm được nhưng k biết chuyển qua web application như thế nào. Anh chị chỉ giúp với. Hoặc anh chị nào có tài liệu tự học lập trình web java với netbean và sql server cho em xin với. Cảm ơn cả nhà nhiều ạ.