Download truyện kiếm hiệp cổ long PRC mediafire, truyện cổ long

Niên biểu truyện Cổ Long dưới đây được trích từ "Cổ Long Tác Phẩm Tập" của nhà xuất bản Chu Hải.
Truyện được liệt kê theo tên Hoa Ngữ, truyện nào đã có bản tiếng việt sẽ được để tên Việt trong ngoặc {} để đối chiếu.

1960 - Thương Cùng Thần Kiếm
1960 - Nguyệt Dị Tinh Tà
1960 - Kiếm Khí Thư Hương [Mặc Dư Sinh viết tiếp truyện] {Ðoạn Kiếm Thù}
1960 - Tương Phi Kiếm {Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh}
1960 - Kiếm Ðộc Mai Hương [Thượng Quan Ðỉnh viết tiếp truyện]
1960 - Cô Tinh Truyện
1961 - Thất Hồn Dẫn
1961 - Du Hiệp Lục
1962 - Hộ Hoa Linh {Bất Tử Thần Long}
1962 - Thái Hoàn Khúc
1962 - Tàn Kim Khuyết Ngọc
1963 - Phiêu Hương Kiếm Vũ {Phiêu Phong Kiếm Vũ}
1963 - Kiếm Huyền Lục
1963 - Kiếm Khách Hành {Thiên Phật Quyền}
1964 - Cán Hoa Tẩy Kiếm Lục {Ân Thù Kiếm Lục}
1964 - Tình Nhân Tiễn {Xuyên Tâm Lệnh}
1965 - Ðại Kỳ Anh Hùng Truyện (Thiết Huyết Ðại Kỳ) {Thiết Huyết Ðại Kỳ Môn ?}

***Những tác phẩm trên đây được xem thuộc thời kỳ đầu của tác giả, chưa định được phong cách riêng.

1965 - Võ Lâm Ngoại Sử {Võ Lâm Tuyệt Ðịa}
1966 - Danh Kiếm Phong Lưu [Kiều Kỳ viết tiếp truyện] {Huyết Sử Võ Lâm}
1967 - Tuyệt Ðại Song Kiêu {Giang Hồ Thập Ác & Tuyệt Ðại Song Hùng}

Sở Lưu Hương Truyền Kỳ (Thiết Huyết Truyền Kỳ)
1968 - Huyết Hải Phiêu Hương
1969 - Ðại Sa Mạc
1970 - Họa Mi Ðiểu
*** 3 tập trên được dịch ra Việt ngữ & gọi chung là Long Hổ Phong Vân

Sở Lưu Hương tập tiếp theo
1970 - Quỷ Luyến Hiệp Tình
1971 - Biển Bức Truyền Kỳ {Lưu Hương Ðạo Soái}
1972 - Ðào Hoa Truyền Kỳ
1978 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ
1979 - Ngọ Dạ Lan Hoa

1970 - Ða Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm (Phong Vân Ðệ Nhất Ðao) {Tiểu Lý Phi Ðao & Huyết Tâm Lệnh (Si Tình Kiếm Sĩ, Tàng Kiếm Giai Nhân)}
1974 - Cửu Nguyệt Ưng Phi {cùng tên}
1975 - Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao {cùng tên}
1976 - Biên Thành Lãng Tử {Phong Vân Ðệ Nhất Ðao}
1983 - Biên Thành Ðao Thanh [Ðinh Tình viết tiếp truyện]
***Nhóm truyện này có chung các nhân vật: Tiểu Lý Phi Ðao, Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết, Thượng Quan Kim Hồng, Thượng quan Tiểu Tiên ...

1971 - Hoan Lạc Anh Hùng {Giang Hồ Tứ Quái}
1971 - Ðại Nhân Vật {Cát Bụi Giang Hồ ??}
1973 - Lưu Tinh Hồ Ðiệp Kiếm {Lưu Tinh Hồ Ðiệp Kiếm}

1973 - Tiêu Thập Nhất Lang {Tuyệt Tình Nương}
1976 - Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang { Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang}

1975 - Thất Sát Thủ {cùng tên}
1975 - Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam {cùng tên}
1975 - Tuyệt Bất Ðệ Ðầu [tiểu thuyết cận đại]
1975 - Kiếm của Tam Thiếu Gia {Yến Thập Tam}

Thất Chủng Binh Khí:
1974 - Trường Sinh Kiếm, Bích Ngọc Ðao, Khổng Tước Linh, Ða Tình Hoàn
1975 - Bá Vương Thương
1978 - Ly Biệt Câu
1976 - Quyền Thủ [không nằm trong loạt truyện này, nhưng bị để nhầm vào]

Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ:
1976 - Lục Tiểu Phụng
1976 - Tú Hoa Ðại Ðạo {Phượng Gáy Trời Nam}
1976 - Quyết Chiến Tiền Hậu {Tiền Chiến Hậu Chiến}
1977 - Ngân Câu Ðổ Phường
1977 - U Linh Sơn Trang
1978 - Phụng Vũ Cửu Thiên (đã có bản việt đăng trên báo)
1981 - Kiếm Thần Nhất Tiếu {cùng tên}

1976 - Bạch Ngọc Lão Hổ {cùng tên}
1981 - Bạch Ngọc Ðiêu Long [Trung Toái Mai viết tiếp truyện]
*** Nói về Đường gia, chuyên về ám khí, đã có nhắc đến trong Danh Kiếm Phong Lưu.

1976 - Huyết Anh Vũ {cùng tên}
1976 - Ðại Ðịa Phi Ưng {Sa Mạc Thần Ưng}
1977 - Viên Nguyệt Loan Ðao [Tư Mã Tử Yên viết hầu hết truyện] { cùng tên}
1977 - Phi Ðao Hựu Kiến Phi Ðao
1977 - Bích Huyết Tẩy Ngân Thương {cùng tên}
1978 - Anh Hùng Vô Lệ {cùng tên}
1978 - Thất Tinh Long Vương {cùng tên}
1980 - Tiếng Ðao giữa Phong Linh [Ðông Lâu viết tiếp truyện]
1982 - Nộ Kiếm Cuồng Hoa [Ðinh Tình viết tiếp] {cùng tên}
1982 - Nhất Kiếm Phong Tình [Ðinh Tình viết tiếp]
1984 - Lạp Ưng, Ðổ Cục (truyện ngắn cuối cùng của tác giả)

DOWNLOAD

Pass: le3kut3_tn


Tổng hợp các truyện dạng *.prc 45MB và 4 bộ truyện mỗi bộ 7-9 phần

mediafire.com/download.php?22qny1cy51o8df6Link rời từng truyện

1. ÂM CÔNG
mediafire.com/?cersim6gu4kamnu

2. ANH HÙNG VÔ LỆ
mediafire.com/?skgo664ypl980uk

3. BẠCH NGỌC LÃO HỔ
mediafire.com/download.php?zc40inq0arj324y

4. BẤT TỬ THẦN LONG
mediafire.com/download.php?ynef6b252sl07ex

5. BÍCH HUYẾT TẨY NGÂN THƯƠNG
mediafire.com/download.php?yasypeup1ph1dys

6. CÁT BỤI GIANG HỒ
mediafire.com/download.php?892p6kh6nx6grde

7. ĐOẠN HỒN TUYỆT CUNG
mediafire.com/download.php?t54m29d4l5o8g71

8. GIANG HỒ THẬP ÁC
mediafire.com/download.php?ahqec8c2ptjc01e

9. GIANG HỒ TỨ QUÁI
mediafire.com/download.php?u4xgmw4zi5n22yk

10. HỎA TÍNH TIÊU THẬP NHẤT LANG
mediafire.com/download.php?cax1q4sly42cxx4

11. HUYẾT ANH VŨ
mediafire.com/download.php?uw77wonb1n2754i

12. KIẾM HOA YÊN VŨ GIANG NAM
mediafire.com/download.php?7qjxe6ydcah22fd

13. LIỆP ƯNG ĐỔ CỤC
mediafire.com/download.php?qof6uq35i9ikro3

14. LÔI ÂM MA CÔNG
mediafire.com/download.php?t3q1r4lthoi5t9o

15. LONG KIẾM TRUY HỒN
mediafire.com/download.php?6vm74tir3q9tpi5

16. LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM
mediafire.com/download.php?ol801bn54aluga8

17. NGŨ HÀNH SINH KHẮC
mediafire.com/download.php?9mj37q1u0caa8c1

18. PHONG LINH TRUNG ĐAO THANH
mediafire.com/download.php?1bbirp4361d7mdo

19. SA MẠC THẦN ƯNG
mediafire.com/download.php?ku9snd8v0cdd7iu

20. THẠCH PHONG THÀNH
mediafire.com/download.php?pa5ph6ackcbppbp

21. THẤT TUYỆT MA KIẾM
mediafire.com/download.php?iq2j2z6xfxw4128

22. THẤT SÁT THỦ
mediafire.com/download.php?idi6j0but572duq

23. THẤT TINH LONG VƯƠNG
mediafire.com/download.php?epvuv2ooc4etatu

24. THIÊN ĐĂNG
mediafire.com/download.php?g8hx6fbiv0jfsz6

25. THIÊN NHAI MINH NGUYỆT ĐAO
mediafire.com/download.php?zwf9fudpw27a2c3 (.lit)
mediafire.com/download.php?qi34rq7ecb4xzf3 (.prc)

26. THIÊN KIẾM TUYỆT ĐAO
mediafire.com/download.php?p60cwhm5ph2l605

27. THIẾT HUYẾT ĐẠI KỲ
mediafire.com/download.php?8fcr8fc56unfa8r

28. TIÊU THẬP NHẤT LANG
mediafire.com/download.php?dagm3rjvpj4aedq29. LỤC TIỂU PHỤNG TRUYỀN KỲ

1. Sát Nhân Vương
2. Phượng Gáy Trời Nam
3. Tiền Chiến Hậu Chiến
4. Ngân Câu Đổ Phường
5. U Linh Sơn Trang
6. Phụng Vũ Cửu Thiên
7. Kiếm Thần Nhất Tiếu
mediafire.com/download.php?zmdbd72zhrb0dxv30. SỞ LƯU HƯƠNG TRUYỀN KỲ

1-2-3. Long Hổ Phong Vân
4. Quỷ Luyến Hiệp Tình
5. Lưu Hương Đạo Soái
6. Đào Hoa Truyền Kỳ
7. Tân Nguyệt Truyền Kỳ
8. Ngọ Dạ Lan Hoa
9. Lưu Hương Tử Lệnh
mediafire.com/download.php?7pe2fcwwde3f9i931. THẤT CHỦNG BINH KHÍ

1. Trường Sinh Kiếm
2. Bích Ngọc Đao
3. Khổng Tước Linh
4. Đa Tình Hoàn
5. Bá Vương Thương
6. Ly Biệt Câu
7. Quyền Đầu
mediafire.com/download.php?v36414tn1awwdvb32. TIỂU LÝ PHI ĐAO
1. Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm
2. Cửu Nguyệt Phi Ưng
3. Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao
4. Biên Thành Lãng Tử
5. Biên Thành Đao Thanh
6. Viên Nguyệt Loan Đao
7. Yến Thập Tam
8. Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao
mediafire.com/download.php?14viavm3c99k6sbThêm một số truyện mình mới Convert


0. Bá Vương Thương
mediafire.com/?eymwfemjpna37br

1. Bạch Cốt Lâm
mediafire.com/?8prg8p6ip7p1229

2. Dị Kiếm Khách
mediafire.com/?wkgkta0fgkqhc2r

3. Đoạn Kiếm Thù
mediafire.com/?3e0y1tcfs4ssqcq

4. Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm
mediafire.com/?k4orxq9gh83c9ta

5. Huyết Sử Võ Lâm
mediafire.com/download.php?c9fl8b8ilnu44ye

6. Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh
mediafire.com/download.php?f3z1uypjw2gbect

7. Thất Lão Kiếm
mediafire.com/?rjbiq0hn2n0w33x

8. Tiên Cô Bảo Kiếm
mediafire.com/?e26nb6ajvd8jk2p - www.mediafire.com/?e26nb6ajvd8jk2p

9. Tình Nhân Tiễn
mediafire.com/?m77w7jfem3zz15s

10. Võ Lâm Tuyệt Địa
mediafire.com/?zek4hi477n7loc5

11. Xích Long Châu
mediafire.com/?aiszgo2xjsw8v4a