Chào các Anh Chị trong diễn đàn !
Em có 1 phần mềm và muốn thống kê số lượng ng dùng cài đặt nó , Em có ý tưởng là sau khi phần mềm cài đặt xong thì sẽ gửi 1 chuỗi báo cáo về server . Vì trình độ có hạn mà em chưa thực hiện đc ý tưởng đó. Mong các Anh Chị trong diễn đàn giúp đỡ để em thực hiện đc ý tưởng này !