Những bài hát nhạc Bigbang hay nhất tuyển chọn 2013, ca khúc hay nhất của nhóm Bigbang

Những bài hát nhạc Bigbang hay nhất tuyển chọn 2013

http://www.nhaccuatui.com/l/OxIA7BK51hh5

Danh sách các ca khúc trong album

1. Fantastic Baby - BIGBANG
2. Day By Day - BIGBANG
3. Blue - BIGBANG
4. Lie - BIGBANG
5. Monster - BIGBANG
6. Let Me Here Your Voice - BIGBANG
7. Love Song - BIGBANG
8. Tell Me Goodbye - BIGBANG
9. Last Farewell - BIGBANG
10. Tonight - BIGBANG
11. Number 1 - BIGBANG
12. My Heaven - BIGBANG
13. Bad Boy - BIGBANG
14. We Belong Together (English Version) - BIGBANG
15. Still Alive - BIGBANG
16. Beautiful Hangover - BIGBANG
17. Stupid Lair - BIGBANG
18. Hands Up - BIGBANG
19. Lollipop (Bonustrack) - 2NE1, BIGBANG
20. Gara Gara Go - BIGBANG
21. Lollipop Pt.2 - BIGBANG
22. How Gee - BIGBANG
23. Somebody To Love - BIGBANG
24. Love Dust - BIGBANG
25. La La La - BIGBANG
26. High High - BIGBANG
27. Oh My Friend - BIGBANG
28. Oh Yeah - BIGBANG
29. Hallelujah - BIGBANG
30. Sunset Glow - BIGBANG
31. Forever with you - BIGBANG
32. Ego - BIGBANG
33. Cafe - BIGBANG
34. With U - BIGBANG
35. Until Whenever - BIGBANG
36. A Fool's Only Tear - BIGBANG
37. What Is Right - BIGBANG
38. Strong Baby - Seung Ri (BIGBANG)
39. VIP - Seung Ri (BIGBANG)
40. What Can I Do - Seung Ri (BIGBANG)
41. Crayon - G-Dragon (BIGBANG)
42. That Xx - G-Dragon (BIGBANG)
43. One Of A Kind - G-Dragon (BIGBANG)
44. Heartbreaker - G-Dragon (BIGBANG)
45. Knock Out - G-Dragon (BIGBANG), T.O.P (BIGBANG)
46. Turn It Up - T.O.P (BIGBANG)
47. I Need A Girl (Korean Version) - Tae Yang (BIGBANG)
48. Wedding Dress (English Version) - Tae Yang (BIGBANG)
49. Look Only At Me - Tae Yang (BIGBANG)
50. I'll Be There (English Version) - Tae Yang (BIGBANG)
51. Where U At - Tae Yang (BIGBANG)
52. Wings - Dae Sung (BIGBANG)
53. I Cheated (Infinity Challenge) - Park Bom (2NE1), Park Myung Soo, G-Dragon (BIGBANG)
54. Beathe - G-Dragon (BIGBANG)
55. Missing You - G-Dragon (BIGBANG), Kim Yuna