Được giữ nguyên số điện thoại khi chuyển mạng di động vào năm 2017, chuyển mạng di động, thay đổi số điện thoại

Bộ Thông tin và truyền thông vừa có quyết định phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam.

Được giữ nguyên số điện thoại khi chuyển mạng di động vào năm 2017
SIM khuyến mãi vẫn tiếp tục được bày bán tràn lan - Ảnh: Đức Thiện


Việc triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao nhằm cung cấp cho các thuê bao thông tin di động mặt đất khả năng lựa chọn theo nhu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong khi vẫn giữ nguyên số thuê bao; nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường viễn thông; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông.

Tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất trên phạm vi cả nước đều phải thực hiện việc chuyển mạng giữ số này.

Việc cung cấp thử nghiệm dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao có thời gian thử nghiệm kéo dài ít nhất 6 tháng, hoàn thành trước ngày 30-6-2016.

Thời gian chính thức để cung cấp dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao sẽ bắt đầu từ 1-1-2017.


Nguồn: Internet