Cách thay đổi ký tự của các ổ đĩa trong Windows XP, đổi tên các ổ đĩa trong Windows XP, đổi tên ổ cứng Win XP

Các ổ dĩa ngoài tên (Label) do người sử dụng đặt còn được Windows gán cho các ký tự (C:, D:, E:,...), đôi khi các ký tự này không đúng do việc phân chia hoặc gắn thêm ỗ dĩa sau khi cài đặt Windows, bạn có thể sắp xếp lại các ký tự ổ dĩa này theo thứ tự hoặc theo ý thích của bạn.

Thay đổi ký tự của ổ dĩa
 • Thí dụ trong máy của bạn có ổ dĩa cứng DISK C có ký tự C:, ổ dĩa cứng DISK D có ký tự E: và ổ CD có ký tự là D: • Nhấn phải chuột vào biểu tượng (Icon) My Computer, chọn Manage trong Menu. • Trong Computer Management chọn Disk Management.

1. Nhấn phải chuột vào ổ dĩa CD-ROM, chọn Change Drive Letter and Path...


2. Trong Change Drive Letter and Path for D: chọn Change.


3. Trong Change Drive Letter and Path chọn F, nhấn Ok và khi xuất hiện bảng xác nhận nhấn Yes.


 • Bây giờ ổ dĩa CD đã được gán ký tự F:
 • Bạn hãy tiếp tục thay đổi ký tự cho DISK D (E:) thành (D:) bằng cách làm giống như bước 1 và 2.
  • Ở bước 3 bạn sẽ chọn D
  • Bây giờ DISK D được gán ký tự D:
  • Bạn hãy đổi ký tự của ổ CD từ F: thành E:
 • Thoát khỏi Computer Management bằng cách nhấn nút X (góc trên bên phải).
Bây giờ ổ dĩa trên máy của bạn có sẽ có các ký tự: DISK C (C:), DISK D (D:) và ổ CD (E:)
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: BuaXua