STT Nội dung Công việc của Thiết kế web số 1 Công việc của Quý khách Số ngày
1 Thu thập thông tin thiết kế web Trao đổi với khách hàng về các chức năng của web 05
Làm báo giá, liệt kê chi tiết chức năng cho Khách hàng Tiếp nhận Báo giá và
Bổ sung nội dung chức năng nếu có
Thống nhất nội dung Báo giá và giá trị của dự án
2 Ký hợp đồng Tạm ứng chi phí lần 01 Thanh toán chi phí lần 01 01
Lấy hình ảnh sản phẩm, nội dung và yêu cầu giao diện của website Cung cấp hình ảnh, nội dung và yêu cầu giao diện của website
3 Thiết kế giao diện Triển khai thực hiện và
Theo dõi tiến độ triển khai
Chuẩn bị nội dung chi tiết và thông tin tên miền 08
4 Demo giao diện website Gửi Demo Giao diện Duyệt Demo Giao diện 05
Chỉnh sửa giao diện theo yêu cầu Yêu cầu chỉnh sửa Giao diện
Thống nhất giao diện lần cuối và chuyển sang lập trình
5 Lập trình web Coding, lập trình xây dựng CSDL cho hạng mục Chức năng chung
Theo dõi tiến độ triển khai
Theo dõi tiến độ triển khai.
Không được thay đổi giao diện và chỉnh sửa giao diện trong giai đoạn này
10
6 Xuất bản website - chạy thử nghiệm Cho web chạy thử trên Internet với link Demo Vận hành thử, phản hồi ý kiến và thống nhất qua Link website Demo 02
Chỉnh sửa nếu có yêu cầu Yêu cầu chỉnh sửa nếu có 03
7 Thêm hiệu ứng Flash, Javascript Thiết kế Flash Banner Theo dõi tiến độ 01
Thống nhất Flash banner
8 Đào tạo quản trị website Đào tạo quản trị website, hướng dẫn cập nhật web Tiếp nhận phần quản trị và cập nhật website 01
9 Bàn giao và thanh lý Bàn giao website và các thông số quản lý Nhận bàn giao website và các thông số quản lý 01
Tiếp nhận chi phí còn lại Thanh toán chi phí còn lại
10 Phát triển web Bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật Chăm sóc website