Download Giáo trình hướng dẫn tự học Matlab đầy đủ, tài liệu học Matlab toàn tập, giáo trình tự học matlab, download matlab moi nhat, tải tài liệu học phần mềm matlab

MATLAB là phần mềm nổi tiếng của công ty MathWorks, là công cụ tính toán nâng cao dành cho dân kỹ thuật. Nó tích hợp các tác dụng tính toán, hiển thị và lập trình trong một môi trường dễ sử dụng. Các ứng dụng tiêu biểu của MATLAB bao gồm:
  • Hỗ trợ toán học và tính toán
  • Phát triển thuật toán
  • Mô hình, mô phỏng
  • Phân tích, khảo sát và hiển thị số liệu
  • Đồ họa khoa học và kỹ thuật
  • Phát triển ứng dụng với các giao diện đồ họa.
Cấu trúc của giáo trình học Matlab
Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Đặc tính kỹ thuật
Chương 3: Những đặc điểm của cửa sổ lệnh
Chương 4: Script M_files
Chương 5: Quản lý tệp
Chưong 6: Các phép toán với mảng
Chương 7: Các phép tính với mảng
Chương 8: Các phép tính logic và quan hệ
Chương 9: Văn bản
Chương 10: Thời gian
Chương 11: Vòng lặp điều khiển
Chương 12: Hàm M_file
Chương 13: Phân tích dữ liệu
Chương 14: Đa thức
Chương 15: Phép nội suy và mịn hóa đường cong
Chương 16: Phân tích số liệu
Chương 17: Đồ học trong hệ tọa độ phẳng
Chương 18: Đồ họa trong không gian 3 chiều
Chương 19: Mạng tế bào và cấu trúc
Chương 20: Biểu tượng của hộp công cụ toán học
Chương 21: Hộp công cụ hệ thống điều khiển
Chương 22: Hộp dụng cụ xử lý tín hiệu
Chương 23: Trợ giúp

download
upfile.vn/qM4N
fshare.vn/file/P2U36QXZ13/
mega.co.nz/#!FlV12aSI!Bz0-flG2eJ9daBBuN8qJhFmkOosq0pNpUV6OoG_ypvc
Password: www.vforum.vn

Nếu chưa có phần mềm Matlab, bạn có thể tải tại đây.
Mathworks Matlab 8.1.0.604 mới nhất 2013 - Phần mềm lập trình và tính toán đa năng