Cách search trong win 8

Để vào màn hình search app, phần mềm trong win 8 thì các bạn nhấn tổ hợp phím
Windows + Q
để hiển thị màn hình search, gõ vào bất cứ phần mềm, ứng dụng nào bạn muốn tìm kiếm và chọn lựa

Cách search trong win 8 nhanh nhất - Tìm kiếm phần mềm ứng dụng

hoặc cách khác là các bạn rê chuột vào góc phải trên hoặc dưới cúa máy tính laptop và chọn biểu tượng Search
hoặc nhấn tổ hợp phím Windows + C
Cách search trong win 8 nhanh nhất - Tìm kiếm phần mềm ứng dụng