Sài gòn mưa nắng hai mùa
Mắt tôi em nhuộm để tôi rối bời
Nhớ không em ngày nắng ấm
Tay trong tay ta bên nhau hơi ấm

Vẫn nơi đây mưa và nắng
Nhưng em giờ đã những chiều nắng lạ
Vu vơ hỏi bờ xa thẵm
Còn không em mưa nắng những ngày xưa.