Hòa Bình ơi cho mình mượn 1 tài khoản Fshare nha. truonganhtam1991@yahoo.com

Hình như có add yahoo rồi, ông ở Vĩnh Hậu thì phải!