Viết chữ lên ảnh bằng photoshop online cách làm chữ trong suốt, cách tạo chữ trong suốt bằng photoshop,

Bước 1: Chọn 1 bức ảnh theo ý bạn, bức ảnh tôi chọn ở đây có Size là 393 x 259. Các bạn cũng có thể dùng nó để thực hành.


Bước 1: Chọn 1 bức ảnh theo ý bạn, bức ảnh tôi chọn ở đây có Size là 393 x 259. Các bạn cũng có thể dùng nó để thực hành. Bước 2: Dùng công cụ Text Tool (T) viết chữ mà bạn muốn lên bức ảnh.

Tôi chọn chọn Font chữ Arial Black và Size chữ khoảng 50px.
- Cân chỉnh Text vào vị trí thích hợp.
Bước 3: Click chọn Layer Text và giảm Fill xuống còn 0%.
- Sau đó các ban hãy click chuột phải vào Layer Text (Zensoft.vn) và chọn Blending Options. Trong họp thoại Blending Options các bạn hãy chọn Outer Glow:

Bước 4: Chỉnh lại Fill của Layer Text thành 100%.
- Chọn chế độ hòa trộn là Overlay:
Bước 5: Vẫn chọn Layer Text, click chuột phải và chọn Blending Options, chọn tiếp Inner Glow trong hộp thoại:
Và ta được kết quả sau:
Theo zensoft