Các phím tat trong aoe, cac phim tat trong de che


Nếu chưa có thì các bạn Download AOE 1 Full bản chuẩnvề vài cài đặt nhé

Cách xây nhà quân trong Aoe bằng bàn phím mà không dùng chuột : Chọn dân, ấn phím B, sau đó ấn các chữ cái đại diện cho từng nhà :nhà dân(E), ngựa chém(L), cung(A), pháo(K), Bracket(B), xiên(Y),chòi canh (T), chợ(M), cảng(D), để hoa quả(G), để gỗ ,vàng (S), nhà chính phủ (C), nhà trung tâm (N)…
Đời đầu :
BE : nhà ở cho dân và quân (4 người cho 1 nhà)
BS : nhà lấy gỗ, vàng, đá, food động vật
BG : nhà lấy food hoa quả
BB : nhà quân BB (rìu chém, ném đá), điều kiện cần để lên đời sau
BT : tháp canh (đề nghị ít dùng vì kiểu chơi này ít gay cấn)
Điều kiện để lên đời 2 là có 500 food và đã xây BS, BB, BG
Đời 2 : Bronze Age
BM : nhà chợ (quan trọng trong vấn đề nâng cấp khai thác tài nguyên)
BF : ruộng để làm food (75 gỗ), chỉ có khi đã có BM
BA : nhà cung (gồm cung trần, cung A, cung C, ngựa cung, voi cung)
BL : nhà ngựa (gồm ngựa thịt soi đường, ngựa chém, ngựa vồ, voi húc)
Điều kiện để lên đời 3 là 800 food và đã xây nhà BA hoặc BL, và BM
Đời 3:
BC : nhà chính phủ, điều kiện để xây thêm nhà chính BN(xem sau)
BN : nhà chính, nhiều nhà sẽ đẻ nông dân nhanh hơn
BK : nhà pháo gồm: pháo lùn (nỏ), pháo to (bắn đá)
BY : nhà sọc xiên, loại này khoẻ vãi.
BP : nhà phù thủy (bắt buộc có để nâng cấp nếu đánh quân choson, nhà BB)
Đời 4 : Iron Age
Chỉ còn việc nâng cấp khả năng chiến đấu và giáp để chiến đấu thôi. Các phím khác như trong AOK hoặc AOC
Để xây nhiều nhà quân một lúc, sau khi chọn dân, nhấn phím B, chọn phím nhà muốn xây như trên, các bạn giữ Ctrl, tùy theo số gỗ bạn có và mục đích mà xây cho hợp lý. Khi xin quân, để xin ở tất cả các nhà bạn đã xây, ấn Ctrl + chữ cái đại diện của từng nhà để chọn các nhà đó. Hãy ngó qua bảng hot key trong AOE bằng tiếng Anh nhé , nó sẽ rất có ích khi bạn là một tay chơi kha khá đấy
PACEBAR – Xem và lựa chọn đơn vị
CTRL+H (or H): Select and view Nhà chính
CTRL+B: Chọn và xem nhà quân bộ. (BB)
CTRL+D: Chọn và xem nhà thuyền (BD)
CTRL+A: Chọn và xem nhà ngựa cung R, cung A (BA)
CTRL+K: Chọn và xem nhà pháo (BK)
CTRL+L: Chọn và xem nhà ngựa chém,xọc (BL)
CTRL+P: Chọn và xem nhà phù thủy. (BP)
CTRL+Y: Chọn và xem nhà Lính xiên (Academy) (BY)
Phím “+”: Tăng tốc độ trong game
Phím “-”: Giảm tốc độ trong game
DELETE: Xóa bỏ đơn vị quân đội hoặc nhà
ESC: Bỏ chọn hoặc hủy bỏ
ENTER: Gửi tin nhắn trò chuyện
Arrow Keys: Di chuyển để xem game
Reveal map: hiện bản đồ sáng
CTRL+1-9 – Lập đạo cho đơn vị quân hoặc nhà 1-9 + Space (ALT+1-9): Chọn và di chuyển tới đạo đã lập
SHIFT+1-9: Chọn đạo đã lập
TAB: Chuyển từng đơn vị một của đạo đã chọn