Cách bắn tiền vietnamobile sang vietnamobile cùng mạng, cách chuyển tiền mạng vietnamobile

Bước 1:

Trước tiên để chuyển được tiền từ điện thoại vietnamobile sang điện thoại vietnamobile khác thì các bạn phải đăng ký dịch vụ chuyển tiền bằng cách soạn cú pháp:
CT ON
gửi
121
Sau khi xác nhận bạn sẽ có mật khẩu chuyển tiền.

Để chuyển tiền các bạn soạn theo cú pháp:
CT
CT <Số điện thoại nhân> <Số tiền cần chuyển>
Ví dụ
CT 01888123124 30000

gửi
121
1 thông báo xác nhận sẽ dược gửi tới các bạn, yêu cầu bạn phải nhập mật khẩu để xác nhận lại việc chuyển tiền.

soạn
CT <Mật khẩu của bạn>
gửi
121
Trong đó mật khẩu là mật khẩu chuyển tiền bạn đã được nhận ở bước trên.
Sau khi xác nhận thì việc bắn tiền của bạn sẽ hoàn tất.

Để huỷ giao dịch không chuyển thì soạn
K
Nếu quên mật khẩu chuyển tiền thì bạn có thể soạn
MK
gửi 121