Tình hình là đang muốn dọn lại cái laptop cho sạch sẽ, vào Uninsall program thấy có cái chương trình Wsys Control và Safesave mà không biết nó có tác dụng gì, và nó liệu có hại gì không?
Bro nào biết chỉ giáo cho e với. Thank nhiều ạ!