trước mình thấy có cái app xem được 10 người hay nhắn tin. giờ không thấy đâu nữa. ai biết cho mình xịn với