Mình dùng ASUS A42F,chỉ có 1 lỗ cắm 3.5…Vậy có cách nào và dùng phần mềm gì để có thể hát và thu âm trên Startzing hay không?Ai tư vấn giùm với…Đã mua phone chuẩn.nhưng hiện không thể làm được…Thank mọi người