Chào các anh,
Các Anh có thể cho em vài ý kiến về vấn đề của em ckeditor
- Em đang làm một vùng soạn thảo văn bản trong web bằng ckeditor.
- ckeditor em down bản full tại ckeditor.com/download
- ckeditor em đã thêm vào trang web ok rồi và vấn đề là...
+ em muốn thêm vài chức năng của menu chuột phải trong vùng soạn thảo của ckeditor. em có tham khảo trên web và đã làm được
bằng code như sau
(các anh down về xem hộ em)
sharefile.me.zing.vn/viewfileuser?id=Cbfk%2BfwHzr3ps9lGg4JLq0hw%2FlFbio fDyxnO0LO%2Fzsw%3D

trong đó phần em chưa hiểu em có ghi trong phần script của file HtmlPage1.html

Cám ơn các anh nhiều