cho em xin tài liệu bài tập lớn
đề tài:điều chế và giải điều chế QPSK mô phỏng MatLap môn truyền số liệu
cao thủ nào có cho em xin nhé.
thanks các bác đã đọc bài!!