Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone

Cô đơn là 1 cảm giác chắc hẳn ai cũng gặp phải trong cuộc sống, nhưng không phải cô đơn lúc nào cũng gắn với nỗi buồn. Đôi khi cô đơn cũng có cái hay của nó.
Dưới đây mình tổng hợp một số hình ảnh cô đơn để các bạn có thể làm avatar trên facebook, zing, yahoo...

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone
Here alone and lonely

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone
cô đơn

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone
cô gái cô đơn

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone
Hình này khá nghệ thuật

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone
Cô đơn trước bãi biển

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone
Forever Alone

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone
Alone

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone
Cô đơn thất tình

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone
Cô đơn một mình

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone
một mình

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone
Cô đơn lẻ loi

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone
cô đơn một mình

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone
NỖi khổ của người cô đơn

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone
Cô đơn

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone
Bé gái cô đơn

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone

Cơ đơn lẻ loi - Hình ảnh cô đơn một mình Alone
Chiếc lá cô đơn