Nhật ký trong tù (Ngục trung nhật ký) là một tập thơ của Hồ Chí Minh,
viết từ ngày 29 tháng 8 năm 1942 đến ngày 10 tháng 9 năm 1943[1], trong thời gian ông bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam và giải đi khắp các nhà giam ở Quảng Tây, Trung Quốc.

Download
Mã:
mediafire.com/?qeddszzi2yhlj3p