Một ông cha đang truyền đạo ở một nước châu Phi nọ. Để giúp người dân nâng cao trình độ Anh ngữ nên người cha đã dạy thêm cho những người bản xứ học tiếng Anh.
Để cách dạy hữu hiệu hơn, ông Cha nầy thường dẫn nguyên bộ lạc ra ngoài để áp dụng những gì đã dạy.
Khi ông ta thấy con sư tữ đi trong rừng. Ông ta liền nói: "The Lion is walking in the forest".
Trên đường đi, ông ta nhìn lên trời và nói: "The cloud in the sky".
Đi một đoạn đường nữa, khi đi ngang bụi rậm thì ông ta nghe tiếng sột soạt trong lùm cây gần đó; vì tính hiếu kỳ, ông ta bước vào xem thử và khi đi ra ông có vẻ ngượng và không nói gì.
Người tù trưỡng của bộ lạc lấy làm lạ, mới hỏi ông cha chuyện gì đã xãy ra? Ông cha vẫn chưa dứt cơn ngượng ngùng nói vả lả :" The man rides bicycle". Ông tù trưỡng ngạc nhiên trước câu trả lời, anh ta chui vào trong lùm để kiểm chứng. Chừng một phút sau thì nghe tiếng súng nổ trong bụi rậm, tiếp theo đó, ông tù trưỡng trở ra với vẽ mặt giận dữ. Ông cha ngạc nhiên hỏi rằng: "Tại sao con làm vậy?"
Người tù trưỡng trong cơn tức giận lấp bấp: "He is ... riding ... my ... bicycle"!!!!.