Chương trình hỗ trợ cài đặt Driver cho máy tính, hỗ trợ nguồn Driver tích hợp sẳn có, không cần đường truyền Internet.Windows 7 x64 download.itiankong.com/?name=wandrv6&os=win7.x64&ver=6.0.2013.1216 Windows 7 x86download.itiankong.com/?name=wandrv6&os=win7.x86&ver=6.0.2013.1216 Windows XP x86download.itiankong.com/?name=wandrv6&os=winxp.x86&ver=6.0.2013.1218
Lưu ý:
- Toàn bộ link đều được cung cấp từ trang chủ chương trình


- Đã test thành công trên Windows 7 x86, không cần Patch Hotfix như bản trước vẫn chạy được.
- Hướng dẫn cách loại bỏ quảng cáo, đặt homepage trên trình duyệt khi cài đặt xong Driver: Gồm 3 bước chọn như trong hình (Bước 2 mặc định có dấu check, bỏ dấu check để thực hiện bỏ quảng cáo)Nguồn: itiankong.com