Gửi cho bạn nào mới bắt đầu học javascript mẫu ví dụ. Có 3000 mẫu ví dụ từ dễ tới khó giúp bạn mới bắt đầu học javascript tải về theo link: adf(dot)ly/bqXZa