Số điện thoại tổng đài Mobifone

Số điện thoại tổng đài Mobifone
Số điện thoại tổng đài của mạng mobifone là: 9090
Cước phí là: 200 đồng/phút (đã VAT) đối với thuê bao trả trước, thuê bao trả sau được miễn phí


Số tổng đài Mobifone hệ thống trả lời tự động, kênh hỗ trợ khẩn cấp và giải quyết khiếu nại: 18001090