Vào mỗi dịp 20-11 hoặc 26-3 nhà trường thường tổ chức cuộc thi làm báo tường để nhằm mục đích tôn vinh thầy cô giáo.
Đây cũng là 1 dịp để các bạn trong lớp có thể trổ những tài lẻ của mình về vẽ tranh, trang trí, làm thơ viết truyện...

Tuy nhiên không phải ai cũng có ý tưởng hay để làm cho tờ báo tường lớp mình đẹp nhất, bạn hoàn toàn có thể tham khảo những mẫu báo tường đẹp được chia sẻ trên mạng để tạo ra những tờ báo tường đẹp cho riêng lớp mình


Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè
Người lái đó - Tên được sử dụng rất nhiều trong các tờ báo tường

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè
1 tờ báo tường được trang trí khá cầu kỳ và đẹp mắt

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè
Báo tường đẹp

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè
Báo tường Tri Ân nhân ngày 20-11

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè
Báo tường Chuyến đò nghĩa tình

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè
Bến đò yêu thương

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè
Báo tường ước mơ xanh

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè
Chào mừng ngày 20 tháng 11

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè



Mỗi tờ báo tường thường có những nét đẹp riêng, các bạn có thể chọn những phần đẹp nhất để áp dụng vào tờ báo tường của bạn.

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè
1 mẫu template cho báo tường Nâng cánh ước mơ

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè
Báo tường nhớ ơn cội nguồn

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè
Ước nước nhớ nguồn

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè
Báo tường người lái đò

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè

Những mẫu báo tường đẹp nhất ngày 20-11 26-3 về thầy cô nhà trường bạn bè