Download Anki - Phần mềm học từ vựng tiếng anh hiệu quả

Download Anki - Phần mềm học từ vựng tiếng anh hiệu quả

Đây là 1 phần mềm có thể giúp bạn học tiếng anh 1 cách nhanh chóng với nhiều cấp độ nhu cầu khác nhau

Tải phần mềm Anki học tiếng Anh
download
http://www.fshare.vn/file/E8MJT1W8UH/
https://www.mediafire.com/folder/fo4vsik6ancud/Video hướng dẫn: