Những bài hát chế hay nhất Xuân Bắc - Tự Long - Công Lý
Những danh hài Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý đã rất quen thuộc với sân khấu hài miền Bắc. Hãy cùng nghe 1 vài bài hát của các nghệ sĩ này.