Cách ẩn hiện dòng cột trong Excel 2007 2010 2013 2003

Dưới đây là các phím tắt để các bận ẩn hiện Dòng trong excel các phiên bản:
Ẩn dòng excel: Ctrl+9
Hiện dòng excel: Ctrl+Shift+9

Ẩn Cột excel: Ctrl+0
Hiện cột excel: Ctrl+Shift+0

Cách ẩn hiện dòng cột trong Excel 2007 2010 2013 2003


Một số phiên bản Excel phím tắt không hiện được cột thì các bạn có thể click chuột phải vào cột bị ẩn(sẽ có những đường nhỏ trên thanh ruler) và chọn unhide.

Cách ẩn hiện dòng cột trong Excel 2007 2010 2013 2003

Hoặc bạn cũng có thể hiện dòng cột bằng các click vào cột bị ẩn phía trên thanh Ruler và click Double chuột

Cách ẩn hiện cột excel theo group: