Năm sinh 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 là mệnh gì mạng gì


Danh sách các mệnh của một số năm phổ biến gần đây

Năm Tên năm Cung Nam Cung Nữ Mệnh
1988 Mậu Thìn Chấn: Mộc Chấn: Mộc Mộc +
1989 Kỷ Tỵ Khôn: Thổ Tốn: Mộc Mộc -
1990 Canh Ngọ Khảm: Thủy Cấn: Thổ Thổ +
1991 Tân Mùi Ly: Hỏa Càn: Kim Thổ -
1992 NhâmThân Cấn: Thổ Đoài: Kim Kim +
1993 Quý Dậu Đoài: Kim Cấn: Thổ Kim -
1994 GiápTuất Càn: Kim Ly: Hỏa Hỏa +
1995 Ất Hợi Khôn: Thổ Khảm: Thủy Hỏa -
1996 Bính Tý Tốn: Mộc Khôn: Thổ Thủy +
1997 Đinh Sửu Chấn: Mộc Chấn: Mộc Thủy -


Để xem nhiều hơn các bạn có thể xem tại: Danh sách Cung, Mệnh các năm từ 1924 tới 2043 ngũ hành