Đặt font mặc định cho Word 2003 2007 2010, thay đổi font chữ trong word, cố định font chữ mỗi khi soạn thảo văn bản mới

Khi soạn thảo văn bản nhiều, bạn muốn font chữ mình thích được chọn ngay từ khi mở file mới. Điều này hoàn toàn làm được bằng cách đặt font chữ đó thành mặc định

Mở hộp thoai Font hoặc nhấn Ctrl + D. Bạn chọn font chữ, kiểu đậm, nghiêng, gạch chân, cỡ chữ. Sau đó nhấn Set as Default, chọn Yes.


Vậy là xong.
Nguồn: Diễn đàn Bạc Liêu