Các cấp độ Saiyan của Songoku


Songoku hồi còn nhỏ


Hình Songoku khi trưởng thành:

Songoku khi là Super Saiyan cấp 1:

Songoku khi là Super Saiyan cấp 2:

Còn đây là Super Saiyan cấp 3:Đây là songoku Super Saiyan cấp độ 4:Đây là songoku Super Saiyan cấp 5 nào:Còn đây là songoku Super Saiyan cấp độ 6:Đây là songoku Super Saiyan cấp độ 7:


Đây là songoku Super Saiyan cấp 8:

Còn đây songoku là Super Saiyan cấp 9

Và cuối cùng là SSJ 10 cũng là cấp độ cao nhất của Super Saiyan.