kết quả từ 1 tới 7 trên 7
 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gởi
  11.217

  Tải phim Tiếu Ngạo Giang Hồ Link mediafire Lồng tiếng & Xem online

  Tải phim Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996(bản 2003 bên dưới) Link mediafire Lồng tiếng


  Số tập: 43
  Diễn viên:

  Lữ Tụng Hiền - Lệnh Hồ Xung (Thế Phương lồng)
  Lương Bội Linh - Nhậm Doanh Doanh (Huỳnh Hoa lồng)
  Trần Thiếu Hà - Nhạc Linh San (Bích Ngọc lồng)
  Hà Bửu Sinh - Lâm Bình Chi (Nguyễn Vinh lồng)
  Vương Vỹ - Nhạc Bất Quần (Nguyễn Vinh lồng)
  Hà Mỹ Điền - Nghi Lâm (Huỳnh Hoa lồng)
  Huệ Ánh Hồng - Phụng Hoàng
  Lỗ Chấn Thuận - Đông Phương Bất Bại (Thế Phương lồng)
  La Lạc Lâm - Nhậm Ngã Hành (Bá Nghị lồng)
  Lưu Giang - Hướng Vấn Thiên
  Trần Hồng Liệt - Tả Lãnh Thiền (Thế Thanh lồng)
  Lý Lệ Lệ - Nhạc Mẫu (Thanh Phúc lồng)
  Lê Diệu Tường (Thế Phương lồng)
  Lê Hán Trì
  Đuờng Ninh - Khúc Phi Yến

  Upload: f29966, shikata82 (reup)
  Audio: FFVN
  Format: avi
  Video size: 640 x 480

  Download:
  LINK MEDIAFIRE

  01
  http://www.mediafire.com/?0zymijgyjnm
  http://www.mediafire.com/?jym2tkdmmzo
  http://www.mediafire.com/?nmjmoyyem2o
  http://www.mediafire.com/?mdgn2jnmmnn
  http://www.mediafire.com/?wzijunvncwj

  02
  http://www.mediafire.com/?xtdydqlwjqw
  http://www.mediafire.com/?uigooytq3mt
  http://www.mediafire.com/?nj1ejmvnljj
  http://www.mediafire.com/?mytxo2ylvzj
  http://www.mediafire.com/?onekmiuuo5m

  03
  http://www.mediafire.com/?5nw5igzjgiw
  http://www.mediafire.com/?mmfmt1zhiky
  http://www.mediafire.com/?ui3i2myezwj
  http://www.mediafire.com/?ormwl1oytcd
  http://www.mediafire.com/?imge2xzzncz

  04
  http://www.mediafire.com/?k5rzmmmy2ey
  http://www.mediafire.com/?4h4jn2dyego
  http://www.mediafire.com/?mmiez0dm2gz
  http://www.mediafire.com/?tdn2jzyxtlm
  http://www.mediafire.com/?4hm4ni4xyjd

  05
  http://www.mediafire.com/?2nnnxmcizdm
  http://www.mediafire.com/?tg2vmdhoynw
  http://www.mediafire.com/?otzdzm0jijo
  http://www.mediafire.com/?j0jr5jznnml
  http://www.mediafire.com/?zjmnl0unhjf

  06
  http://www.mediafire.com/?lgzntwwimym
  http://www.mediafire.com/?gn4ywv0zybw
  http://www.mediafire.com/?mnnykmqkwdj
  http://www.mediafire.com/?mzxbcdj4y2d
  http://www.mediafire.com/?dzjzmrh22yo

  07
  http://www.mediafire.com/?zjwnng2yyhn
  http://www.mediafire.com/?5wcl2wuwdd0
  http://www.mediafire.com/?mnhahnzndzw
  http://www.mediafire.com/?ggzjn5zh0id
  http://www.mediafire.com/?31zyz13nmmz

  08 (reup bởi shikata82)
  http://www.mediafire.com/?7fxus0le4ux
  http://www.mediafire.com/?xe9vncot0bv

  09
  http://www.mediafire.com/?z3cm2zzjm4c
  http://www.mediafire.com/?ujtkmmf2ing
  http://www.mediafire.com/?jngzjmgkcmn
  http://www.mediafire.com/?qjoq2jy2nn2
  http://www.mediafire.com/?oejwmtme4v2

  10
  http://www.mediafire.com/?kjvdryvmqzm
  http://www.mediafire.com/?wznykm1jiyx
  http://www.mediafire.com/?5nk2intjqdu
  http://www.mediafire.com/?la0tmuwzh1j
  http://www.mediafire.com/?zgtidt20w5z

  11
  http://www.mediafire.com/?uyiwydji5qq
  http://www.mediafire.com/?z0tmjmlzxyu
  http://www.mediafire.com/?nzmmzizvtdm
  http://www.mediafire.com/?23wtzjnwmq4
  http://www.mediafire.com/?oaonqc1n0mf

  12
  http://www.mediafire.com/?of3ynztoz0z
  http://www.mediafire.com/?5hzg3m0n0mo
  http://www.mediafire.com/?tznbznnjnnh
  http://www.mediafire.com/?zyttzjuw4un
  http://www.mediafire.com/?wklqwg03ljn

  13
  http://www.mediafire.com/?yw22mivn3mi
  http://www.mediafire.com/?n0khgrzyn2h
  http://www.mediafire.com/?jzx5ijndggt
  http://www.mediafire.com/?ujhnoamqeot
  http://www.mediafire.com/?njytukdzz4n

  14
  http://www.mediafire.com/?zmzznzyvy0q
  http://www.mediafire.com/?yzmwzomwnmn
  http://www.mediafire.com/?1m3yuywunnv
  http://www.mediafire.com/?nntbl0yjkjz
  http://www.mediafire.com/?dzjewzbmikb

  15
  http://www.mediafire.com/?dxi5ubzztmb
  http://www.mediafire.com/?wnrzzmym2wd
  http://www.mediafire.com/?md2w2lqyzwz
  http://www.mediafire.com/?ocwozzhiegd
  http://www.mediafire.com/?nny2ujtzwzn

  16
  http://www.mediafire.com/?ta2qzygzgv1
  http://www.mediafire.com/?ykwmh1vjiza
  http://www.mediafire.com/?imztogg2mmz
  http://www.mediafire.com/?vzzm1wmmjjj
  http://www.mediafire.com/?mo3ejnno0az

  17
  http://www.mediafire.com/?2yfzzucmdmm
  http://www.mediafire.com/?nvdjjmnmnyk
  http://www.mediafire.com/?2rmztwn2joo
  http://www.mediafire.com/?rtn3al1hmtf
  http://www.mediafire.com/?igoyn0dznme

  18
  http://www.mediafire.com/?mytoqg4rmyy
  http://www.mediafire.com/?ggdonzdytxz
  http://www.mediafire.com/?zm0dzgzzdky
  http://www.mediafire.com/?ztml15iqumy
  http://www.mediafire.com/?3jmezdiql5j

  19
  http://www.mediafire.com/?ozlmkayon4y
  http://www.mediafire.com/?jnnzyiktdy2
  http://www.mediafire.com/?mbuhtjvmg2z
  http://www.mediafire.com/?me1mohvtmtm
  http://www.mediafire.com/?ygt0tokyu3t

  20
  http://www.mediafire.com/?nnymmdmhdzz
  http://www.mediafire.com/?3zqzmmdhgme
  http://www.mediafire.com/?mz2o4kmwcnt
  http://www.mediafire.com/?ozdk2jnzmny
  http://www.mediafire.com/?mozzdkmild0

  21
  http://www.mediafire.com/?nyndoinnq0t
  http://www.mediafire.com/?ygulgbvonjj
  http://www.mediafire.com/?0nzztomnzwf
  http://www.mediafire.com/?1rtummdkvhm
  http://www.mediafire.com/?rzozm2mhnna

  22
  http://www.mediafire.com/?zg3hykjdybm
  http://www.mediafire.com/?2jimjjqzytn
  http://www.mediafire.com/?5qk5mzngwnv
  http://www.mediafire.com/?4nhezoglin3
  http://www.mediafire.com/?moooh3moonu

  23
  http://www.mediafire.com/?nlmwtmmv2mn
  http://www.mediafire.com/?0nngaztet2z
  http://www.mediafire.com/?2nznozekjjw
  http://www.mediafire.com/?bfnqtv0dnic
  http://www.mediafire.com/?tnuzhqoiu0z

  24
  http://www.mediafire.com/?medvdnjodev
  http://www.mediafire.com/?ny1yxmw4ydd
  http://www.mediafire.com/?nduhfyzo25i
  http://www.mediafire.com/?14zrnjwwimm
  http://www.mediafire.com/?tynwwtro542

  25
  http://www.mediafire.com/?jz2nxdyidlm
  http://www.mediafire.com/?amgzyzjwt4d
  http://www.mediafire.com/?thykgmvy20y
  http://www.mediafire.com/?lkj4n2qmmzj
  http://www.mediafire.com/?odnywzmgjzm

  26
  http://www.mediafire.com/?zdflklwoji2
  http://www.mediafire.com/?xgz1wm4uami
  http://www.mediafire.com/?idamtyg3lte
  http://www.mediafire.com/?ctgiyzionih
  http://www.mediafire.com/?wg3azyymlno

  27
  http://www.mediafire.com/?comjz0wnxrx
  http://www.mediafire.com/?oguotnne0t2
  http://www.mediafire.com/?ztq1myzmgqm
  http://www.mediafire.com/?um2nyz0ikid
  http://www.mediafire.com/?gzmymlm22j2

  28
  http://www.mediafire.com/?dtonz2ugl1i
  http://www.mediafire.com/?r2mtfogz5mo
  http://www.mediafire.com/?5ttoouy1wyt
  http://www.mediafire.com/?xtznizimfto
  http://www.mediafire.com/?wnm02nmdoej

  29
  http://www.mediafire.com/?mzj2jmmjnmw
  http://www.mediafire.com/?ww51miymzkm
  http://www.mediafire.com/?ng4yzyzmijy
  http://www.mediafire.com/?uxkizwmdyny
  http://www.mediafire.com/?zbma4mcneky

  30
  http://www.mediafire.com/?m1d5ezjhqzm
  http://www.mediafire.com/?b3dfwn0mo1e
  http://www.mediafire.com/?lnadlyyyko1
  http://www.mediafire.com/?mhti2jnkumj
  http://www.mediafire.com/?dzmyjdqd2iz

  31
  http://www.mediafire.com/?mtgmkmiygzz
  http://www.mediafire.com/?xmmm5zd5vnj
  http://www.mediafire.com/?kmyzwj0twnd
  http://www.mediafire.com/?gu0jlthh0az
  http://www.mediafire.com/?u2deizqogmi

  32
  http://www.mediafire.com/?mewynl40ojn
  http://www.mediafire.com/?kdmxm0imweg
  http://www.mediafire.com/?dgmd3ng3r2l
  http://www.mediafire.com/?egnimjmlvnk
  http://www.mediafire.com/?izdnidmyzhj

  33
  http://www.mediafire.com/?mjmn2jzdgmm
  http://www.mediafire.com/?e2rryzwuoyn
  http://www.mediafire.com/?jnzjgayb2mr
  http://www.mediafire.com/?mwtywimwnrz
  http://www.mediafire.com/?y2jiymdyjzz

  34
  http://www.mediafire.com/?5niwkyudnd3
  http://www.mediafire.com/?oqafj1mnmqi
  http://www.mediafire.com/?oyuk2wyzmy2
  http://www.mediafire.com/?mh3yzmngqm5
  http://www.mediafire.com/?gjngmiyqamm

  35
  http://www.mediafire.com/?2thyfjjeeqm
  http://www.mediafire.com/?itiuvwzxitm
  http://www.mediafire.com/?gwmlcnzjmjo
  http://www.mediafire.com/?ttm0iifm0zt
  http://www.mediafire.com/?r0ymzmvwwjd

  36
  http://www.mediafire.com/?vgr4doeyyyu
  http://www.mediafire.com/?m4mqyzahmex
  http://www.mediafire.com/?jyyhwzmzq0w
  http://www.mediafire.com/?m22jlnelubn
  http://www.mediafire.com/?mlgumz4udqy

  37
  http://www.mediafire.com/?tmlvww2zlmn
  http://www.mediafire.com/?lydmfoymmnn
  http://www.mediafire.com/?mlmjodlzvgq
  http://www.mediafire.com/?eugikwmytmz
  http://www.mediafire.com/?izmdgfzdytm

  38
  http://www.mediafire.com/?4j2qwzmznjo
  http://www.mediafire.com/?nqq4ngao2ju
  http://www.mediafire.com/?ymxdkzr4dzz
  http://www.mediafire.com/?mddhxeizlxg
  http://www.mediafire.com/?yjtoe3nagon

  39
  http://www.mediafire.com/?kx0odyzgieh
  http://www.mediafire.com/?3lymyunz5tw
  http://www.mediafire.com/?cmrmcetzki0
  http://www.mediafire.com/?tkyjm5jhz2j
  http://www.mediafire.com/?mdzjzzlwztz

  40
  http://www.mediafire.com/?dzzjnh5o2zz
  http://www.mediafire.com/?jmgfjygoutz
  http://www.mediafire.com/?jm2qmriyyk3
  http://www.mediafire.com/?qydwi5wtymz
  http://www.mediafire.com/?0xzmg3yejyz

  41
  http://www.mediafire.com/?nhimrnji13o
  http://www.mediafire.com/?v3vzmxininw
  http://www.mediafire.com/?ye5yllym2mw
  http://www.mediafire.com/?vdund2jgkog
  http://www.mediafire.com/?znzld1uzygk

  42
  http://www.mediafire.com/?wlniznmdynz
  http://www.mediafire.com/?wnnvzzt0mxn
  http://www.mediafire.com/?tqudjn2jrht
  http://www.mediafire.com/?mlyzmgtwnjt
  http://www.mediafire.com/?i2dty2v0gyn

  43
  http://www.mediafire.com/?qzzmjjwmkjl
  http://www.mediafire.com/?rz1gcu3qzgz
  http://www.mediafire.com/?yjmzzkmlqm4
  http://www.mediafire.com/?2wmddywm1hi
  http://www.mediafire.com/?3wcywyizgzn

  LINK MEGAUPLOAD

  Tập 1
  http://www.megaupload.com/?d=ZMXC6C96
  Tập 2
  http://www.megaupload.com/?d=GM54TMJ0
  Tập 3
  http://www.megaupload.com/?d=ZLI34IP4
  Tãp 4
  http://www.megaupload.com/?d=QI45SHR8
  Tập 5
  http://www.megaupload.com/?d=RXUX9016
  Tập 6
  http://www.megaupload.com/?d=84U34QJP
  Tập 7
  http://www.megaupload.com/?d=OZBUBGYK
  Tập 8
  http://www.megaupload.com/?d=278FPKKD
  Tập 9
  http://www.megaupload.com/?d=ILQDQS8M
  Tập 10
  http://www.megaupload.com/?d=4YCEHYIP
  Tập 11
  http://www.megaupload.com/?d=MFCE8WKA
  Tập 12
  http://www.megaupload.com/?d=KF1BYF6D
  Tập 13
  http://www.megaupload.com/?d=NJW96VHO
  Tập 14
  http://www.megaupload.com/?d=XV88ETXZ
  Tập 15
  http://www.megaupload.com/?d=694IRBKK
  Tập 16
  http://www.megaupload.com/?d=JTCPSHJZ
  Tập 17
  http://www.megaupload.com/?d=N04A9BGZ
  Tập 18
  http://www.megaupload.com/?d=8BYFVI23
  Tập 19
  http://www.megaupload.com/?d=C863V1R9
  Tập 20
  http://www.megaupload.com/?d=RRM2XGDD
  Tập 21
  http://www.megaupload.com/?d=5CT5AE24
  Tập 22
  http://www.megaupload.com/?d=990WBC70
  Tập 23
  http://www.megaupload.com/?d=SIMRJBMI
  Tập 24
  http://www.megaupload.com/?d=Q3J6IQ48
  Tập 25
  http://www.megaupload.com/?d=SEQHTCI5
  Tập 26
  http://www.megaupload.com/?d=OSNAHYAB
  Tập 27
  http://www.megaupload.com/?d=PMBCGTYA
  Tập 28
  http://www.megaupload.com/?d=XLX7ROXV
  Tập 29
  http://www.megaupload.com/?d=EG6UHA38
  Tập 30
  http://www.megaupload.com/?d=SJ8FAE1C
  Tập 31
  http://www.megaupload.com/?d=U502JTVK
  Tập 32
  http://www.megaupload.com/?d=I2PV8TRP
  Tập 33
  http://www.megaupload.com/?d=H99GQVME
  Tập 34
  http://www.megaupload.com/?d=4RNXFUQ4
  Tập 35
  http://www.megaupload.com/?d=PZZ07NV4
  Tập 36
  http://www.megaupload.com/?d=XF2G3EBH
  Tập 37
  http://www.megaupload.com/?d=VEAL0SL3
  Tập 38
  http://www.megaupload.com/?d=PXPMZWVK
  Tập 39
  http://www.megaupload.com/?d=0D1DCEF2
  Tập 40
  http://www.megaupload.com/?d=0218OUOR
  Tập 41
  http://www.megaupload.com/?d=TTF19IDN
  Tập 42
  http://www.megaupload.com/?d=190HFRFX
  Tập 43 END
  http://www.megaupload.com/?d=UVRXZHDB

  LINK MEGA1280 (reup bởi reddragon04)

  http://mega.1280.com/file/GFEJFBQYXP

  http://mega.1280.com/file/YRMKOODYIV

  http://mega.1280.com/file/QLIHNTENEH

  http://mega.1280.com/file/ZQGKDOKGCS

  http://mega.1280.com/file/UGTAWHUELT

  http://mega.1280.com/file/ANNCWALGVM

  http://mega.1280.com/file/NHUENBRFBQ

  http://mega.1280.com/file/VDDFRTUOOB

  http://mega.1280.com/file/YOBQXRQCPS

  http://mega.1280.com/file/KKURBEVMZN

  http://mega.1280.com/file/EZJZSRDTII

  http://mega.1280.com/file/ISPUFSYNWT

  http://mega.1280.com/file/EGSWEELQWK

  http://mega.1280.com/file/BUUPOCSHGM

  http://mega.1280.com/file/FUFVLRBIMK

  http://mega.1280.com/file/PKFWQPAKXJ

  http://mega.1280.com/file/IVDDGXUFTD

  http://mega.1280.com/file/DFTDKQWMSG

  http://mega.1280.com/file/XVOEHXQKDK

  http://mega.1280.com/file/EBUTKSHKBE

  http://mega.1280.com/file/CTMDHYVHYX

  http://mega.1280.com/file/WOEGTYOXUG

  http://mega.1280.com/file/GNYDVSERWH

  http://mega.1280.com/file/OAKZRJVASN

  http://mega.1280.com/file/TYLIJTSJQB

  http://mega.1280.com/file/ISPVJLZPAJ

  http://mega.1280.com/file/ZVFMVRXNXW

  http://mega.1280.com/file/SJTOQLHDUP

  http://mega.1280.com/file/DEMXAKYMQT

  http://mega.1280.com/file/TNIADQRPZB

  http://mega.1280.com/file/ZTTMGRSNOC

  http://mega.1280.com/file/FTBAAYSRIQ

  http://mega.1280.com/file/FSWEGTZRJV

  http://mega.1280.com/file/SCIJYOYZDU

  http://mega.1280.com/file/DQRMLSGBPV

  http://mega.1280.com/file/FSZVCYOWRS

  http://mega.1280.com/file/CZSQADSCIJ

  http://mega.1280.com/file/RQFBRGDXEC

  http://mega.1280.com/file/UEOHUCAXLL

  http://mega.1280.com/file/SLDJKWEGSW

  http://mega.1280.com/file/NZHLMAQCOM

  http://mega.1280.com/file/GKHDVULVWU

  http://mega.1280.com/file/UVRYROSWEJ

  Tag: Tiếu ngạo giang hồ, tieu ngao giang ho, tải phim tiếu ngạo giang hồ, down phim tiếu ngạo giang hồ, tiếu ngạo giang hồ link mediafire,

  Like Fanpage Vforum.vn
  Thay đổi nội dung bởi: Lê Minh, 13-02-2011 lúc 09:25 PM
  FacebooK: https://www.facebook.com/vforum.vnn
  Up anh nhanh miễn phí
  Photoshop online
  Đăng ký hoặc đăng nhập để không bị quảng cáo
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gởi
  11.217

  Ðề: Tải phim Tiếu Ngạo Giang Hồ Link mediafire Lồng tiếng

  Tải phim tiếu ngạo giang hồ 2003


  Tiếu ngạo giang hồ là câu chuyện xoay quanh cuộc chiến giữa các phe phái trong võ lâm Trung nguyên để giành được bí kíp võ công Tịch tà kiếm phổ huyền diệu của nhà họ Lâm. Nhân vật chính của Tiếu ngạo giang hồ là chàng trai lãng tử Lệnh Hồ Xung - đại đệ tử phái Hoa Sơn, một trong Ngũ nhạc kiếm phái của võ lâm Trung nguyên). Lệnh Hồ Xung là một chàng trai nghĩa hiệp có tính cách lanh lợi, tư chất thông minh khác thường. Nhưng khi bị người yêu Nhạc Linh San phụ bạc, đồng môn hiểu lầm và bị trục xuất khỏi sư môn, Lệnh Hồ Xung đã lang thang, phiêu bạt khắp nơi và trải qua rất nhiều sóng gió.


  Tên bước đường phiêu bạt đó, Lệnh Hồ Xung đã may mắn được nhiều cao thủ võ lâm truyền thụ võ công và trở thành một trong những đệ nhất võ lâm ở Trung nguyên. Với tấm lòng nhân ái, luôn biết hy sinh vì người khác, cuối cùng hạnh phúc cũng đến với Lệnh Hồ Xung. Anh đã lọt vào mắt xanh của thánh cô Nguyệt Thần giáo Nhậm Doanh Doanh. Cô sẵn sàng từ bỏ danh lợi, chấp nhận hy sinh cả tính mạng để xả thân cứu người mình yêu. Hai con người với tình yêu sâu nặng đã cùng nhau phiêu bạt khắp thế gian để hợp tấu khúc Tiếu ngạo giang hồ do hai bậc tiền nhân là Khúc Dương và Lưu Chính Phong truyền lại.


  Tiếu ngạo giang hồ là bài ca ca ngợi tình yêu cao đẹp, đức hy sinh và khao khát một cuộc sống không màng danh lợi, tiền bạc và quyền lực. Nét đặc sắc của bộ phim chính là tư tưởng chế nhạo sự giả dối trên giang hồ. Những kẻ luôn dùng thủ đoạn xấu xa để được là đệ nhất thiên hạ không bao giờ đạt được mục đích.

  Tiếu ngạo giang hồ được thực hiện trước cả Anh hùng xạ điêu (hoàn thành năm 2001) nên đã vấp phải không ít hạn chế.


  Download:


  Tập1:
  http://www.mediafire.com/?x3wcuvbzm2y
  http://www.mediafire.com/?v2lxdd43ixb
  http://www.mediafire.com/?zlcujiwjyzl
  http://www.mediafire.com/?z577gujej5v
  http://www.mediafire.com/?ygkxymmisyj
  Tập2:
  http://www.mediafire.com/?ilgfmghxbmx
  http://www.mediafire.com/?2nhxwp9jgdy
  http://www.mediafire.com/?rpc4gnlzllp
  http://www.mediafire.com/?wahngjp3i2a
  http://www.mediafire.com/?z0m9mbmh4gz
  Tập3:
  http://www.mediafire.com/?dxvog09nwgx
  http://www.mediafire.com/?kdj995nejzo
  http://www.mediafire.com/?cddvwzmhndz
  http://www.mediafire.com/?mzy4ytm90jm
  http://www.mediafire.com/?9kzvnmzyddy
  Tập4:
  http://www.mediafire.com/?t2djomxmojh
  http://www.mediafire.com/?0kyzh3kigzz
  http://www.mediafire.com/?zkgsizglzwd
  http://www.mediafire.com/?51gjxvswty9
  http://www.mediafire.com/?o5zwbybmhw1
  Tập5:
  http://www.mediafire.com/?iha1yznzp2m
  http://www.mediafire.com/?czmigvizmyt
  http://www.mediafire.com/?mydei9flxyc
  http://www.mediafire.com/?y07hiwumcmd
  http://www.mediafire.com/?fezt9hxd4m2
  Tập6:
  http://www.mediafire.com/?z5kvlsezgrz
  http://www.mediafire.com/?zmohcqh0m3c
  http://www.mediafire.com/?hswwlrnbhn4
  http://www.mediafire.com/?vlmjzhm5j2n
  http://www.mediafire.com/?hypii1tmchc
  Tập7:
  http://www.mediafire.com/?zbbb3b7bjtn
  http://www.mediafire.com/?emtd0om9yvq
  http://www.mediafire.com/?5yxxwrgk65s
  http://www.mediafire.com/?9ctenzujgv2
  http://www.mediafire.com/?dxgdlgtam4y
  Tập8:
  http://www.mediafire.com/?ld9mzmfzxjp
  http://www.mediafire.com/?dpmu5m5mjyn
  http://www.mediafire.com/?yzytmhmglpg
  http://www.mediafire.com/?nm1wqlmhtkz
  http://www.mediafire.com/?pbogc3p19ij
  Tập9:
  http://www.mediafire.com/?lhmey1vbgzm
  http://www.mediafire.com/?zgp2h230qxy
  http://www.mediafire.com/?dw4g0h3stqh
  http://www.mediafire.com/?wiyajscgm1d
  http://www.mediafire.com/?zijgcl5zzid
  Tập10:
  http://www.mediafire.com/?p2sdtvmgotz
  http://www.mediafire.com/?dlxywfddjzz
  http://www.mediafire.com/?te2gob1mliz
  http://www.mediafire.com/?izrhpmuksdz
  http://www.mediafire.com/?mildyr5v01z
  Tập11:
  http://www.mediafire.com/?yuyagdjsxe2
  http://www.mediafire.com/?jnle5xz0zbs
  http://www.mediafire.com/?yxe9wzhhhsb
  http://www.mediafire.com/?ew4wlwczsg0
  http://www.mediafire.com/?0gmzitdjt0z
  Tập12:
  http://www.mediafire.com/?l39ieziin0u
  http://www.mediafire.com/?njvxllmmngr
  http://www.mediafire.com/?smfdtjmgvem
  http://www.mediafire.com/?mhwot4kottm
  http://www.mediafire.com/?4ujyd9rh1om
  Tập13:
  http://www.mediafire.com/?itmjzmdndz1
  http://www.mediafire.com/?ylzdty4uimo
  http://www.mediafire.com/?9msylni7y4x
  http://www.mediafire.com/?esy0mb39vuj
  http://www.mediafire.com/?hlitbdygvjh
  Tập14:
  http://www.mediafire.com/?mzwmjmta9dq
  http://www.mediafire.com/?v4yldyo2ctd
  http://www.mediafire.com/?voyjjfjmghd
  http://www.mediafire.com/?gisiwhft14x
  http://www.mediafire.com/?aklngn0z7xm
  Tập15:
  http://www.mediafire.com/?1gd5wggmhdz
  http://www.mediafire.com/?zlizaxmtxmm
  http://www.mediafire.com/?djmcg7dadpp
  http://www.mediafire.com/?aezkys14mjm
  http://www.mediafire.com/?gxzktj0ti2j
  Tập16:
  http://www.mediafire.com/?nlyjbyhm2de
  http://www.mediafire.com/?mobwdsvgpql
  http://www.mediafire.com/?eentgknynhh
  http://www.mediafire.com/?zamuyzgstzl
  http://www.mediafire.com/?zgsdd23dwyl
  Tập17:
  http://www.mediafire.com/?afss0jgmwjn
  http://www.mediafire.com/?7ab3hoijj1m
  http://www.mediafire.com/?ddtmdnupxfy
  http://www.mediafire.com/?o2h1hxzmztb
  http://www.mediafire.com/?m53xax452zs
  Tập18:
  http://www.mediafire.com/?nms4zgdmgzv
  http://www.mediafire.com/?tzgevnzzkh2
  http://www.mediafire.com/?ty13zw2pyki
  http://www.mediafire.com/?ayjz3j1tiwd
  http://www.mediafire.com/?wl1ni30mlls
  Tập19:
  http://www.mediafire.com/?osmzwoxnml1
  http://www.mediafire.com/?xmakegtoysl
  http://www.mediafire.com/?0zjx4mne3zt
  http://www.mediafire.com/?m3lfviami7s
  http://www.mediafire.com/?23zdnellnjb
  Tập20:
  http://www.mediafire.com/?zmhisbqyxbl
  http://www.mediafire.com/?r7o0dhzwtvo
  http://www.mediafire.com/?yygkgzu1x4j
  http://www.mediafire.com/?yh7ooyzsvnj
  http://www.mediafire.com/?4gfxifm3d45
  Tập21:
  http://www.mediafire.com/?mmuquezdmuz
  http://www.mediafire.com/?naidysgs2ty
  http://www.mediafire.com/?myis0thlhgt
  http://www.mediafire.com/?j2dzuwddgdm
  http://www.mediafire.com/?lldggzgcjgi
  Tập22:
  http://www.mediafire.com/?0mzh72wedkd
  http://www.mediafire.com/?jxwmge2gyux
  http://www.mediafire.com/?uexmevxenjm
  http://www.mediafire.com/?2p0zlqptlys
  http://www.mediafire.com/?2bpggeiybmt
  Tặp23:
  http://www.mediafire.com/?megyxveglzl
  http://www.mediafire.com/?4z9z9zwdlng
  http://www.mediafire.com/?5ayezmtglsm
  http://www.mediafire.com/?mhlgpbvlsmz
  http://www.mediafire.com/?zhgy79lizs0
  Tập24:
  http://www.mediafire.com/?idtmwdho1ub
  http://www.mediafire.com/?izwgswzmkzc
  http://www.mediafire.com/?njdti9jdwjz
  http://www.mediafire.com/?i2xjaw1i9wj
  http://www.mediafire.com/?wv1zczxvfza
  Tập25:
  http://www.mediafire.com/?n2jzzzx1hhe
  http://www.mediafire.com/?tz5zxd60vdh
  http://www.mediafire.com/?3vsldwfx2ma
  http://www.mediafire.com/?kzw4j7i9jz6
  http://www.mediafire.com/?gyrgxewmztg
  tập26:
  http://www.mediafire.com/?sryblzde5uq
  http://www.mediafire.com/?oylyz9xdvgk
  http://www.mediafire.com/?gxlixnkjvwx
  http://www.mediafire.com/?xzmvyhxj2lx
  http://www.mediafire.com/?mzzsledohy5
  Tập27:
  http://www.mediafire.com/?uzyu01gvrhf
  http://www.mediafire.com/?nnddh0yqhc9
  http://www.mediafire.com/?zz9zdvdnxzv
  http://www.mediafire.com/?gklzlljqzgm
  http://www.mediafire.com/?uhydmz1xclw
  Tập28:
  http://www.mediafire.com/?gl05wmaovzy
  http://www.mediafire.com/?27yzqtnzejl
  http://www.mediafire.com/?zliyqdoheyb
  http://www.mediafire.com/?cyzzsxkjtly
  http://www.mediafire.com/?n9xy2lmc1mv
  Tập29:
  http://www.mediafire.com/?gl05wmaovzy
  http://www.mediafire.com/?zliyqdoheyb
  http://www.mediafire.com/?27yzqtnzejl
  http://www.mediafire.com/?cyzzsxkjtly
  http://www.mediafire.com/?n9xy2lmc1mv
  Tập30:
  http://www.mediafire.com/?tdd4wsyzygm
  http://www.mediafire.com/?3grttvomaao
  http://www.mediafire.com/?r3nire4rb7h
  http://www.mediafire.com/?yiayddumqj2
  http://www.mediafire.com/?ixmbtvlwb2z
  Tập31:
  http://www.mediafire.com/?gzggngomayt
  http://www.mediafire.com/?zj4han0gddu
  http://www.mediafire.com/?27ydgamigcl
  http://www.mediafire.com/?crgzglunj92
  http://www.mediafire.com/?pgzpjlyglxz
  Tập32:
  http://www.mediafire.com/?rktyaimjmym
  http://www.mediafire.com/?z0dhb0yxnyi
  http://www.mediafire.com/?k2odmhyaswx
  http://www.mediafire.com/?w0seyl0adms
  http://www.mediafire.com/?bqtbhmtmfxi
  Tập33:
  http://www.mediafire.com/?ojlhj2a9hdg
  http://www.mediafire.com/?3uc1zgdimzb
  http://www.mediafire.com/?2b129vqnivo
  http://www.mediafire.com/?iwzgubjxaia
  http://www.mediafire.com/?lzf3tyytlw9
  Tập34:
  http://www.mediafire.com/?nvz11gyy5ye
  http://www.mediafire.com/?na1izo4unju
  http://www.mediafire.com/?zvloiyeyybw
  http://www.mediafire.com/?m5ojfwbljg9
  http://www.mediafire.com/?q5t5mdh0vdd
  Tập35:
  http://www.mediafire.com/?itgixyfssjs
  http://www.mediafire.com/?0zayljslgl0
  http://www.mediafire.com/?dlmwtdj9zlg
  http://www.mediafire.com/?ej9icsm5stc
  http://www.mediafire.com/?1iflf29wwki
  Tập36:
  http://www.mediafire.com/?2fempve90gy
  http://www.mediafire.com/?lz5bwzd1wmi
  http://www.mediafire.com/?h3gwm2u2muo
  http://www.mediafire.com/?iz7ytz3gt12
  http://www.mediafire.com/?2m2y4gh4swi
  Tập37:
  http://www.mediafire.com/?g4ymzg23wjg
  http://www.mediafire.com/?jhzuf1mije2
  http://www.mediafire.com/?2uzve2otjzj
  http://www.mediafire.com/?ypd1ib4nwyz
  http://www.mediafire.com/?h5zyyg9xyal
  Tập38:
  http://www.mediafire.com/?tishjhzydxz
  http://www.mediafire.com/?lsztuilslxw
  http://www.mediafire.com/?95dwhgdi4zm
  http://www.mediafire.com/?smpp10ftnvd
  http://www.mediafire.com/?nthazirtvso
  Tập39:
  http://www.mediafire.com/?q4wz3z1iljz
  http://www.mediafire.com/?htuayjm5cyw
  http://www.mediafire.com/?zm04yxtkij1
  http://www.mediafire.com/?mc2zz31tmww
  http://www.mediafire.com/?2ny1gx4xbb3
  Tập40(tập cuối):
  http://www.mediafire.com/?dvmwu0m4ao2
  http://www.mediafire.com/?v9ywym1l923
  http://www.mediafire.com/?mwgmghmoxde
  http://www.mediafire.com/?cgzzjm1v0mj
  http://www.mediafire.com/?tmjmymmmhbn  Tập nào ko down được thì qua đây nhé:


  Tập1:
  http://www.megaupload.com/?d=19EQWPE0
  http://www.megaupload.com/?d=KKQO4L55
  http://www.megaupload.com/?d=YGHO1KVG
  http://www.megaupload.com/?d=VUMWUGUL
  http://www.megaupload.com/?d=0DJ35MW6
  Tập2:
  http://www.megaupload.com/?d=MXOMLUF4
  http://www.megaupload.com/?d=W6SYEZHB
  http://www.megaupload.com/?d=1B80ZOW5
  http://www.megaupload.com/?d=QLG3JSRH
  http://www.megaupload.com/?d=LVRCYKLW

  Tập3:
  http://www.megaupload.com/?d=NOUS1IJU
  http://www.megaupload.com/?d=7ZD9A8D9
  http://www.megaupload.com/?d=GYB8MWX6
  http://www.megaupload.com/?d=2NVTBEQX
  http://www.megaupload.com/?d=R3IVZS14
  Tập4:
  http://www.megaupload.com/?d=CUHPA748
  http://www.megaupload.com/?d=5UYTF8PL
  http://www.megaupload.com/?d=ZGT9VU7E
  http://www.megaupload.com/?d=RLE8SQLC
  http://www.megaupload.com/?d=OAYHTH8V
  Tập5:
  http://www.megaupload.com/?d=X9VI837U
  http://www.megaupload.com/?d=F9MZF1A5
  http://www.megaupload.com/?d=A725SODW
  http://www.megaupload.com/?d=B1QVEYN1
  http://www.megaupload.com/?d=IG5IQ12O
  Tập6:
  http://www.megaupload.com/?d=QYG2J2CP
  http://www.megaupload.com/?d=M1ZLN8B5
  http://www.megaupload.com/?d=C0KOP8F0
  http://www.megaupload.com/?d=48WD351O
  http://www.megaupload.com/?d=TGE76HKH
  Tập7:
  http://www.megaupload.com/?d=GOWQN7BP
  http://www.megaupload.com/?d=Y9JSLKTR
  http://www.megaupload.com/?d=09NOCZC3
  http://www.megaupload.com/?d=0MEDA2N0
  http://www.megaupload.com/?d=XJIG92YJ
  Tập8:
  http://www.megaupload.com/?d=NST3LAX3
  http://www.megaupload.com/?d=J8RL4H0M
  http://www.megaupload.com/?d=0QRY6IMP
  http://www.megaupload.com/?d=SCERMXS6
  http://www.megaupload.com/?d=P95CA575
  Tập9:
  http://www.megaupload.com/?d=942W3LMF
  http://www.megaupload.com/?d=8C13HJM8
  http://www.megaupload.com/?d=OSBJT8JT
  http://www.megaupload.com/?d=HOBKVY2A
  http://www.megaupload.com/?d=K8BMEPXM
  Tập10:
  http://www.megaupload.com/?d=KXP9R0X5
  http://www.megaupload.com/?d=LL49UXCW
  http://www.megaupload.com/?d=HZ9FBA6T
  http://www.megaupload.com/?d=H7TUHNTU
  http://www.megaupload.com/?d=2JA6IISQ
  Tập11:
  http://www.megaupload.com/?d=QS9P2ZW5
  http://www.megaupload.com/?d=EAYJE3VV
  http://www.megaupload.com/?d=B47FY50Q
  http://www.megaupload.com/?d=IR06EWS7
  http://www.megaupload.com/?d=DO9BPAFR
  Tập12:
  http://www.megaupload.com/?d=GU2EKUV2
  http://www.megaupload.com/?d=W31H4MOD
  http://www.megaupload.com/?d=ZNEZ27H8
  http://www.megaupload.com/?d=E35DJRZA
  http://www.megaupload.com/?d=PTZWQTZY

  Tập13:
  http://www.megaupload.com/?d=5PV6F650
  http://www.megaupload.com/?d=GN7XN21H
  http://www.megaupload.com/?d=M1JW2GMS
  http://www.megaupload.com/?d=ZH58KIYR
  http://www.megaupload.com/?d=TNMPC97K
  Tập14:
  http://www.megaupload.com/?d=FIA9PYQ2
  http://www.megaupload.com/?d=YVBSSJP6
  http://www.megaupload.com/?d=5PB80YWW
  http://www.megaupload.com/?d=XQS9X3G6
  http://www.megaupload.com/?d=UJYKKJLK
  Tập15:
  http://www.megaupload.com/?d=URE4XLPW
  http://www.megaupload.com/?d=Z5ZXZGJI
  http://www.megaupload.com/?d=V6FE8Z3W
  http://www.megaupload.com/?d=31Y2Q081
  http://www.megaupload.com/?d=WBXTJGAM
  Tập16:
  http://www.megaupload.com/?d=3AO44UVV
  http://www.megaupload.com/?d=YVHXLJAE
  http://www.megaupload.com/?d=3YCAD27W
  http://www.megaupload.com/?d=WKLQ744Z
  http://www.megaupload.com/?d=O2OJJJZZ

  Tập17:
  http://www.megaupload.com/?d=J8LXS5KA
  http://www.megaupload.com/?d=KTYIRV31
  http://www.megaupload.com/?d=LYHYM69W
  http://www.megaupload.com/?d=X9VYSCBJ
  http://www.megaupload.com/?d=9LUBCSWC
  Tập18:
  http://www.megaupload.com/?d=Q0E2UBRR
  http://www.megaupload.com/?d=EEZFSQQS
  http://www.megaupload.com/?d=IBSRT99A
  http://www.megaupload.com/?d=7HRXO7IL
  http://www.megaupload.com/?d=FGOEW927
  Tập19:
  http://www.megaupload.com/?d=NB9WOXI8
  http://www.megaupload.com/?d=7679L79T
  http://www.megaupload.com/?d=P4CYLZYQ
  http://www.megaupload.com/?d=OE15EQEP
  http://www.megaupload.com/?d=6WK9K2YK
  Tập20:
  http://www.megaupload.com/?d=8X4NX6Y3
  http://www.megaupload.com/?d=7P1U35I6
  http://www.megaupload.com/?d=PBRFG0ZT
  http://www.megaupload.com/?d=5U394V4A
  http://www.megaupload.com/?d=OQ3YJONN
  Tập21:
  http://www.megaupload.com/?d=QMC59Z3A
  http://www.megaupload.com/?d=4PHNXFM2
  http://www.megaupload.com/?d=0THIRXJ3
  http://www.megaupload.com/?d=SNTD4GME
  http://www.megaupload.com/?d=9QFMIYI0
  Tập22:
  http://www.megaupload.com/?d=E53EAETW
  http://www.megaupload.com/?d=AUR6KU5K
  http://www.megaupload.com/?d=N3402VXU
  http://www.megaupload.com/?d=MPKQXF4B
  http://www.megaupload.com/?d=4ZKNGI7D
  Tập23:
  http://www.megaupload.com/?d=7FJL9UBK
  http://www.megaupload.com/?d=2W4JU2HH
  http://www.megaupload.com/?d=CTESJ7YU
  http://www.megaupload.com/?d=NXXRUB97
  http://www.megaupload.com/?d=CL9DHLZE
  Tập24:
  http://www.megaupload.com/?d=3E7GET5U
  http://www.megaupload.com/?d=WK2R2LMA
  http://www.megaupload.com/?d=N16NC9U0
  http://www.megaupload.com/?d=XKOGRL0L
  http://www.megaupload.com/?d=WL72RV6O
  Tập25:
  http://www.megaupload.com/?d=5BLU7D4D
  http://www.megaupload.com/?d=F418VIVG
  http://www.megaupload.com/?d=5B5ILEOP
  http://www.megaupload.com/?d=PIB0NXY1
  http://www.megaupload.com/?d=DD3CI81D
  Tập26:
  http://www.megaupload.com/?d=SOZH2BQ8
  http://www.megaupload.com/?d=56YE6N8X
  http://www.megaupload.com/?d=1NHAHTNP
  http://www.megaupload.com/?d=19R12ZSF
  http://www.megaupload.com/?d=7LCK2Z55
  Tập27:
  http://www.megaupload.com/?d=G6XBPY8T
  http://www.megaupload.com/?d=2S4XIMOW
  http://www.megaupload.com/?d=P1SN7LQD
  http://www.megaupload.com/?d=PI2F5VZE
  http://www.megaupload.com/?d=M3RANKF6
  Tập28:
  http://www.megaupload.com/?d=YETM5S2X
  http://www.megaupload.com/?d=SHPMGFFC
  http://www.megaupload.com/?d=A10PIRFI
  http://www.megaupload.com/?d=TXCNBKRW
  http://www.megaupload.com/?d=DS1HURMR
  Tập29:
  http://www.megaupload.com/?d=MJHTT9DY
  http://www.megaupload.com/?d=O7N1DCV7
  http://www.megaupload.com/?d=MSR9WZBU
  http://www.megaupload.com/?d=4XQ74MMO
  http://www.megaupload.com/?d=VOW81KE5
  Tập30:
  http://www.megaupload.com/?d=OX1YMPLH
  http://www.megaupload.com/?d=LH73F9GI
  http://www.megaupload.com/?d=TSXCXX8P
  http://www.megaupload.com/?d=R952ANSZ
  http://www.megaupload.com/?d=FNRE8KYD
  Tập31:
  http://www.megaupload.com/?d=YNXZA09N
  http://www.megaupload.com/?d=K1RI5QOW
  http://www.megaupload.com/?d=P7OJO22B
  http://www.megaupload.com/?d=20MDKVCV
  http://www.megaupload.com/?d=586QA3JL
  Tập32:
  http://www.megaupload.com/?d=PW5UX4MD
  http://www.megaupload.com/?d=CDJHIJ2B
  http://www.megaupload.com/?d=9M9NGIUH
  http://www.megaupload.com/?d=YZWLC3Z0
  http://www.megaupload.com/?d=M48SEF62
  Tập33:
  http://www.megaupload.com/?d=0RQ7I80L
  http://www.megaupload.com/?d=DLR5YDS5
  http://www.megaupload.com/?d=IFOB4OSH
  http://www.megaupload.com/?d=77WW732E
  http://www.megaupload.com/?d=VYK5KKS3
  Tập34:
  http://www.megaupload.com/?d=03F5FKDJ
  http://www.megaupload.com/?d=KHO0P8ZN
  http://www.megaupload.com/?d=SUFLV990
  http://www.megaupload.com/?d=YP2EF4DD
  http://www.megaupload.com/?d=ANCXBFI8
  Tập35:
  http://www.megaupload.com/?d=CVREYIVM
  http://www.megaupload.com/?d=33FREJCY
  http://www.megaupload.com/?d=7V8OXQ4T
  http://www.megaupload.com/?d=83TK154G
  http://www.megaupload.com/?d=U9K75BVC
  Tập36:
  http://www.megaupload.com/?d=A1IV4J24
  http://www.megaupload.com/?d=YV557VWG
  http://www.megaupload.com/?d=8UMFQ1P1
  http://www.megaupload.com/?d=BVIBXG8L
  http://www.megaupload.com/?d=4K28WK5A
  Tập37:
  http://www.megaupload.com/?d=90Z3LOB5
  http://www.megaupload.com/?d=HP51OKYN
  http://www.megaupload.com/?d=9Q0OY66A
  http://www.megaupload.com/?d=7DRAV3LK
  http://www.megaupload.com/?d=CRF3XXKR
  Tập38:
  http://www.megaupload.com/?d=PM3ZOVA4
  http://www.megaupload.com/?d=1X6760RM
  http://www.megaupload.com/?d=NIW87G1K
  http://www.megaupload.com/?d=PFWEQFL2
  http://www.megaupload.com/?d=DV8YU1F8
  Tập39:
  http://www.megaupload.com/?d=0ILLH2CD
  http://www.megaupload.com/?d=J56DFR8N
  http://www.megaupload.com/?d=4AT8PSUZ
  http://www.megaupload.com/?d=2BMXDTAA
  http://www.megaupload.com/?d=K0J7MD6M
  Tập40(tập cuối):
  http://www.megaupload.com/?d=S5C59SUM
  http://www.megaupload.com/?d=HGI0XMW3
  http://www.megaupload.com/?d=11J0GXN2
  http://www.megaupload.com/?d=RLXCVXZG
  http://www.megaupload.com/?d=TWUYL7TT
  Thay đổi nội dung bởi: Lê Minh, 13-06-2011 lúc 07:36 PM

 3. 4 thành viên đã cảm ơn Lê Minh:


 4. #3
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 17522
  Giới tính: Nam
  Bài gởi
  1
  Yahoo: longthienson219@yahoo.com

  Ðề: Tải phim Tiếu Ngạo Giang Hồ Link mediafire Lồng tiếng & Xem online

  Thank ban ! ban có thể xem lại link của tập 34 ko ? link bi die riu

 5. Đã cảm ơn longthienson219:


 6. #4
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 26834
  Giới tính: Nam
  Bài gởi
  1

  Ðề: Tải phim Tiếu Ngạo Giang Hồ Link mediafire Lồng tiếng & Xem online


 7. #5
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 6533
  Giới tính: Nam
  Bài gởi
  2
  Yahoo: dkmcmp

  Ðề: Tải phim Tiếu Ngạo Giang Hồ Link mediafire Lồng tiếng & Xem online

  các cha ngoại ơi anh em tải về rồi nhưng mà file vnw xem như thế nào tế

 8. #6
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 6533
  Giới tính: Nam
  Bài gởi
  2
  Yahoo: dkmcmp

  Ðề: Tải phim Tiếu Ngạo Giang Hồ Link mediafire Lồng tiếng & Xem online

  cai pat cua tập 34 đâu thế anh em

 9. #7
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gởi
  11.217

  Ðề: Tải phim Tiếu Ngạo Giang Hồ Link mediafire Lồng tiếng & Xem online